Միջառարկայական նախագիծ`Ջերմոց

 Միջառարկայական`ֆիզիկա,քիմիա,կենսաբանություն,էկոլոգիա նախագիծ`Ջերմոց

Նպատակը`
1.Ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում

2.Միջառարկայական նախագիծ է․,ցույց տալ կապը բնագիտական առարկաների միջև`

Քիմիա․ինչ պարարտանյութեր է օգտագործվում և․․․

Կենսաբանություն.ջերմոցային բույսերի ուսումնասիրում,խնամք և․․․

Էկոլոգիա.ջերմոցի էկոլոգիական խնդրիրներ

3.ՓոխգործակցությունԲովանդակությունը.

Բույսերի բնական աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ է մոտ 22 քիմիական  տարր.միկրո և մակրո տարրեր:Երեք կարևորագույն տարրեր՝ ազոտֆոսֆորկալիում բույսերին անհրաժեծտ են մեծ քանակությամբԵվ այդ պատճառով է , որ այդ տարրերը մտնում են պարարտանյութերի կազմի մեջ:: Գոյություն ունեն  ազոտայինֆոսֆորային,կալիումական պարարտանյութերՋերմոցում տարբեր 
բույսերի աճման համար հողում անհրաժեշտ են կոնկրետ պարարտանյութերի առկայությունը:
Ազոտը՝ ընդհանուր բնութագրումըստացումըհատկություններըԱզոտի կարևորագույն միացությունները:Ֆոսֆոր՝՝ ընդհանուր բհութագրումըստացումըհատկություններըՖոսֆորի  կարևորագույն միացություններըՄակրոև միկրոտարրերի նշանակությունը բույսերի աճման համարԱզոտայինֆոսֆորային,կալիումական պարարտանյութերի կիրառումըգյուղատնտեսության մեջ:
  • Նախագծի  ընթացքում ստեղծել լաբորատոր աշխատանքների և ուսումնական նյութերի փաթեթ::
  • Նյութերը տեղադրել բլոգներում և Միջինի ենթակայքում:
  • Կրթահամալիրի ջերմոցներ0 comments:

Отправить комментарий