Ֆլեշմոբ`հոկտեմբեր 2020թ

 

Ֆլեշմոբ`հոկտեմբեր

  1.Ո՞րն է նյութը`

 1. սպիրտայրոց
 2. փորձանոթ
 3. թորած ջուր
 4. կոլբա

2. Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը հետևյալ նյութերում` H2SO3 ;  Al (NO3)3 համապատասխան հավասար է`

 1. 49; 76
 2. 82; 213
 3. 25; 44
 4. 98; 342

3. Ո՞րն է բարդ նյութը`

 1. Ազոտ` N2
 2. Նատրիում` Na
 3. Քացախաթթու` СH3COOH
 4. Քլոր` Сl2
 5. Օզոն` O3

4. Որոշեք նույն պարբերության տարրերը`

 1. Կալիում,կալցիում,պղինձ
 2. Նատրիում,մագնեզիում,կալցիում
 3. Հելիում,նեոն,արգոն
 4. Լիթիում,բերիլիում,նատրիում

5. Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ գրառումը` 5H2; 3O:

 1. 5 ջրածնի մոլեկուլ և 3 թթվածնի ատոմ
 2. 5 ջրածնի մոլեկուլ և  6 թթվածնի ատոմ
 3. 5 ջրածնի ատոմ և  2 թթվածնի մոլեկուլ
 4. 5 ջրածնի ատոմ և  3 թթվածնի մոլեկուլ

5.      6Ի՞նչ եղանակով բուսական յուղի և ջրի խառնուրդը կարելի է բաժանել`

        1.գոլորշացում

        2.թորում

       3.ֆիլտրում

       4.բաժանիչ ձագար

 7. Ո՞րոնք են գլխավոր ենթախմբի տարրերը`

      1.թթվածին,ծծումբ,քրոմ

2.նիկել,կալցիում,կալիում

3.սկանդիում,տիտան,պլատինում 

4.լիթիում,բերիլիում,բոր

 8. Որոշեք այն տարրը,որը գտնվում է 5 պարբերությունում, III խմբի երկրորդական ենթախմբում`

 1. բարիում         3.ստրոնցիում

    2.  իտրիում        4.ինդիում9.

  9. Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը (ԶԱՄ).

              1/.ԶԱՄ - ը  ջրածնի  մեկ  ատոմի  զանգվածն  է

              2 ԶԱՄ - ն  ածխածնի  ատոմի  զանգվածի  1/12-ն  է

              3/ԶԱՄ  ը  ցանկացած  տարրի  ատոմի  զանգվածի  1/12 ն  է

              4/ԶԱՄ  ը  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածն  է:

    10. Ո՞ր  պատասխանը  չի  համապատասխանում  ատոմին:Ատոմը`

        1/նյութի  քիմիապես  անբաժանելի  մասնիկ  է

        2/ նյութի  քիմիապես  բաժանելի  մասնիկ  է

        3/պրոտոններից, էլեկտրոններից  կազմված  էլեկտրաչեզոք  մասնիկ  է

        4/քիմիական  տարրի  փոքրագույն  մասնիկ  է

11     11Ո՞ր շարքում է նշված նախ ֆիզիկական մարմինը,ապա քիմիական նյութը.

           1. բաժակ և երկաթ                                               3.պղինձ և ալյումին

 2.       2. փայտանյութ և սպիրտայրոց                        4.ջուր և մարախուղ                               

 

12   12 . Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  ֆիզիկական  չէ

             1.ճոճանակի  շարժումը

             2.փայտի  այրումը

             3.մեքենայի  ընթացքը

            4.երկրագնդի  պտույտը  արեգակի  շուրջ

13     13 .Թվարկված երևույթներից ո՞րը քիմիական չէ.

             1.կաթի թթվելը

             2.երկաթի ժանգոտվելը

             3.սառույցի հալվելը

            4.գինին քացախի վերածվելը

14         14.Հաստատեք   համապատասխանություն  հետևյալ  նյութերի  ու  դրանց  բնորոշ հատկությունների  միջև.

      Ա.Խմելու  սոդա                      1. Պինդ  էմետաղական  փայլ  ունիհոտ  չունի

      ԲԵրկաթ                                 2. Հեղուկ  էհոտ  չունիթափանցիկ  էնգույն  է

0 comments:

Отправить комментарий