суббота, 6 июня 2020 г.

Ապրիլ

Ապրիլ
Նախագծեր մարտի 30- ապրիլի 14

Ընդհանուր ընտանեկան նախագիծ՝7-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողների համար՝
Զատիկի ծեսը և քիմիան
7-դասարան
Նախագիծ՝Նյութերը մեր շրջապատում,կենցաղում 

8-դասարան
Նախագիծ՝Ջչածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում
Սովորողների աշխատանքների հղումները

Նախագծեր ապրիլի15-30 
՝7-դասարան
Ընտանեկան նախագիծ ՝Նյութերը մեր շրջապատում,կենցաղում  շարունակելի
8-դասարան՝նախագծեր
 Ընտանեկան նախագիծ՝Քիմիական փորձերը մեր շրջապատում
Նախագիծ՝Ջրածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում շարունակելի
 Մոլորակների քիմիական բաղադրությունը  
Ընտանեկան նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում:
 Սովորողների հղումներ -8
                               հղումներ- 7
Միջինի ենթակայքում հրապարակած նյութեր՝1,2,3,4,5

0 comments:

Отправить комментарий