воскресенье, 12 апреля 2020 г.

Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Պարբերական համակարգի ստեղծումը
Նպատակը՝

  1. Համացանցից սովորողները ծնողների հետ միասին գտնել այն գիտնականների մասին տեղեկություններ,որոնք ստեղծել են պարբերական համակարգը
  2. Կարողանալ նյութերը բաժանել մետաղների և ոչմետաղների,և հասկանալ դրանց հատկությունների տարբերությունը 

Քննարկվող հարցեր
  1. Ինչու են դասակարգել տարրերը
  2. Տարրերի առաջին դասակարգումը`Մետաղներ և ոչմետաղներ
  3. Ինչու էր թերի այդ դասակարգումը
  4. Պարբերական համակարգի ստեղծումը
  5. Մենդելեևի կյանքը և գործունեությունը
  6. Ատոմի կառուցվածքը և կարգաթվի նշանակությունը
  7. Պարբերությունը և նրա նշանակությունը
  8. Խմբեր և ենթախմբեր

0 comments:

Отправить комментарий