пятница, 27 марта 2020 г.

Նախագիծ՝Ջրածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում


Նախագիծ՝Ջրածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում
Նպատակը՝

  1. Ծանոթանալ տիեզերքի քիմիայի հետ՝մոլորակների,աստղերի քիմիակամ բաղադրության հետ
  2. Պատկերացումներ կազմել և տարբերել ջրածին տարրը և ջրածին պարզ նյութը
  3. Ծանոթանալ ջրածնի կիրառման որլորտների հետ
  4. Տեսադասերի միջոցով պարզաբանել սովորողների մոտ առաջացած խնդիրների հետ 
Ընթացքը՝
 Պարզաբանել և պատրաստել պրեզենտացիա հետևյալ  հարցերի շուրջ՝`
1.Ջրածնի անձնագիրը
2.Ջրածինը բնության մեջ և
 համար մեկ տարրը տիեզերքում,մոլորակների,աստղերի քիմիակամ բաղադրությունը
3.Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում,համացանցից գտնել փորձեր  և գրել պատումներ
4.Քիմիական հատկությունները
5.Ջրածնի ֆիզիկական հատկությունները
6.Ջրածնի կիրառումը
7.Թթուներ,օրգանական և անօրգանական
8. Գտնել  համացանցից  հետաքրքիր  ֆիլմ,թարգմանություն կամ փաստեր ջրածնի մասին մասին և տեղադրել բլոգներում,հղումները ուղարկել ինձ:
Առաջադրանքներ՝
.1.   Ընտրեք երկու անօրգանական և երկու օրգանական թթուների բանաձևերը և պատասխանեք հետևյալ հարցերին
·        Գրեք այդ թթուների բանաձևերը և անվանեք
·        Հաշվեք բոլորի Mr-ները
·        Հածվարկով պարզեք,որ թթվում է ջրածնի զանգվածային բաժինը ամենաշատը
·       Անվանեք հետևյալ աղերը՝BaCO3,Fe2(SO4)3,AlCl3,Sr3(PO4)2,Ba(NO3)2
·        Կազմեք հետևյալ աղերի բանաձևրը՝կալիումի նիտրատ,ալյումինիումի սուլֆատ,մագնեզիումի ֆոսֆատ,բարիումի քլորիդ,ցինկի նիտրատ
2.   Թթվածնի իզոտոպներն են՝16O,17O,18O
           Ջրածնի իզոտոպներն են՝1H,2H,3H
·        Գրեք բոլոր իզոտոպների բաղադրությունը(p,n,e)
·        Քանի տեսակի ջրի մոլեկուլներ կառաջացնեն այս իզոտոպներըՏևողությունը՝մարտի30-ապրիլի 15

0 comments:

Отправить комментарий