пятница, 27 марта 2020 г.

Նախագիծ՝Նյութերը մեր շրջապատում,կենցաղում

Նախագիծ՝Նյութերը մեր շրջապատում,կենցաղում
Ամփոփում
Նպատակը՝
  1. Առցանց ուցուցման ընթացքում կրկնել անցած թեմաները չծանրաբեռնելով սովորողներին
  2. Տեսադասերի ժամանակ բացատրած դասերը կապել կենցաղի հետ
  3. Չկորցնել կապը անցած և նոր թեմաների միջև
Ընթացքը՝
  1.  Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: Լրացրել աղյուսակները
  
 Մարմիններ
 Նյութեր2. Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ

 Մաքուր նյութեր
Խառնուրդներ


   
3. Խառնուրդները բաժանել՝                                                                                                                                                                                                                                                 
 Համասեռ խառնուրդներ
Անհամասեռ խառնուրդներ 
           

 4.  Գրել, ինչ նյութերից են կազմված մարմինները: 
5     Համացանցից գտնել և գրել ձեզ ծանոթ  երեք նյութերի   բանաձևերը և կատարել հաշվարկ ըստ հետևյալ սխեմայի՝:
                       1.Նյութի անվանումը
                       2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
                       3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
                       4. Հաշվել՝Mr 
                       5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
                       6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
                       7.Նյութը բարդ է, թե պարզ
                  8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը 
6.Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել, կատարել,գրանցել տարբեր  երևույթներ  և լրացնել աղյուսակը՝
      
 Ֆիզիկական երևույթներ
 Քիմիական երևույթներ


7. Գտնել  համացանցից  հետաքրքիր  ֆիլմ,թարգմանություն կամ փաստեր երևույթների կամ նյութերի մասին և տեղադրել բլոգներում,հղումները ուղարկել ինձ:


Տանը՝կատարել իմ բլոգից դաս 20, 22-ը
Տևողությունը՝մարտի30-ապրիլի 15

0 comments:

Отправить комментарий