воскресенье, 1 марта 2020 г.

Մարտի 2-8-ը՝առցանց առաջադրանքներ

Մարտի 2-8-ը՝առցանց առաջադրանքներ 
7-դասարաններում
8- դասարաններում


Հաշվետվություն
Քանի որ քիմիայի նախագծերը մեկ՝մարտ ամսվա կտրվածքով է նախատեսված և յոթերորդ և ութերորդ դասարաններում,սովորողների մի մասը արդեն կատարել են և ստացել նոր առաջադրանքներ,իսկ մնացածը դեռ կատարում են:Ընտրել եմ լավ աշխատանքները:
7-դասարան

1 комментарий:

 1. Your Affiliate Profit Machine is ready -

  And making money online using it is as easy as 1..2..3!

  Follow the steps below to make money...

  STEP 1. Choose affiliate products the system will promote
  STEP 2. Add push button traffic (it ONLY takes 2 minutes)
  STEP 3. Watch the system explode your list and sell your affiliate products all by itself!

  So, do you want to start making money???

  Click here to start running the system

  ОтветитьУдалить