четверг, 24 октября 2019 г.

Կրթական ծրագրերի փոխանակում 2019-20թթ

Նախագիծ՝,,Կրթական ծրագրերի փոխանակում.. 2019-2020թթ շարունակական

Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ
3.Ներկայացնել նախագծային ,անհատական,բլոգային  ուսուցման մեթոդները
4.Ծանոթացում ուսումնական փաթեթների,բլոգների հետ
5.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
6.Փոխգործակցում բնապահպանական խնդիրների համատեղ ուսումնասիրման և լուծման  հարցերում
7.Մասնագիտական կողմորոշում և տարբեր ուսումնական հաստատությունների այցելություն 
Ընթացքը`
1.Կլոր սեղանների կազմակերպում
2.Փորձերի մշակում և կատարում
3.Ճամփորդությունների կազմակերպում դեպի տարբեր դպրոցներ
4.Առցանց շփումներ
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:

1,Հոկտեմբերի 21-ին   սահմանային Չինարի գյուղի մի խումբ սովորողների և դասավանդողների այցը քիմիայի լաբորատորիա և համատեա դասի,,Երևույթները քիմիայի լաբորատորիայում.. անցկացում:
2,Հոկտեմբերի 23-ին Դիլիջանի միջազգային դպրոցի այցը կրթահամալիր և նրանց և 8,3 դասարանի սովորողների հետ համատեղ էկոլոգիական և քիմիական փորձերի անցկացում::


3.Նոյեմբերի 8-ին Գորիսի՝Հարժիս գյուղի  դպրոցի մի խումբ սովորողների և դասավանդողների այցը քիմիայի լաբորատորիա Անահիտ Մելքոնյանի ղեկավարությամբ:


4.Նոյեմբերի 13-ին Մարդակերտի ՝Արցախ Հաթերքի դպրոցի սովորողների և դասավանդողների այցը լաբորատորիա տաթև Աբրահամյանի ղեկավարությամբ:
5.Նոյեմբերի 15-ին Տավուշի Հովք գյուղի դպրոցի դասավանդողների և սովորողների այցը :Քիմիական փորձերի կատարում՝Անի Արղության և Արեգ Նշանյան:

 
6..Նոյեմբերի 15-ին Ա.Իսահակյանի դպրոցի դասավանդողների այցը քիմիայի լաբորատորիա,փորձի փոխանակում:
7.Դեկտեմբերի 10-ին Ջավախքի մի խումբ դասավանդողների և սովորողների այցըքիմիայի կաբինետ:Տես

0 comments:

Отправить комментарий