воскресенье, 24 марта 2019 г.

Աշխատաժամանակ՝մարտի 25-29-ը

Աշխատաժամանակ՝մարտի 25-29-ը
Կրթահամալիրին հատկացված նոր հողատարածքում աշխատանք
  • 13։00՝ օրվա ամփոփում Մարմարյա սրահում
  • 14։00՝ մանկավարժական ակումբների, ստեղծագործական խմբերի, լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ, ինքնակրթություն

четверг, 21 марта 2019 г.

Թթուները մեր կյանքում

Նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում
Նպատակը՝ծանոթացնել սովորողներին ոչ միայն անօրգանական թթուների հետ,այլ նաև օրգանական թթուների հետ,բացահայտել նրանց օգտակար և վնասակար ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
Ընթացքը՝
Սովորողները ընտանիքի անդամների հետ կենցաղում գտնում են օրգանական թթուները կենցաղում,մարդու օրգանիզմում,բույսերում:Փորձեք գրել նրանց բանաձևերը,համացանցից գտնել փորձեր այդ թթուների վերաբերյալ,կատարել և հրապարակել բլոգներում և ենթակայքում:
Փորձել մայրիկներից պարզել ինչ կիրառում ունեն այդ թթուները:

Գինու քիմիա

 Նախագիծ՝Գինու քիմիա՝միջառարկայական՝ֆիզիկա-քիմիա
Նպատակը՝
Ծանոթացում Հայաստանում մշակվող խաղողի տեսակների հետ,խաղողի մշակման եղանակների հետ,գինու քիմիական բաղադրության հետ,գինու օգտակարության և վնասի մասին:
Ընթացքը՝
8-րդ դասարանի սովորողներին՝Նարոտ Դավթյանին,Ստելլա Սարգսյանին,Անի Արղությանին,Սվետլանա Մելքումյանին,Փաշինյան Շուշանին,Գոմցյան Կարինեն  ծանոթացնել նախագծի հետ,բաժանելլ առաջադրանքներ:
Փորձ 1.Գինու թորումը
Փորձ 2. Թորած սպիրտի մաքրության որոշումը ֆիզիկայի դասին խտության միջոցով
Փորձ 3.Գինու մեջ եղած թթուների  և լաբորատորիայում եղած թթուների և հիմքերի որոշումը  հայտանյութերով
Փորձ 4.Չեզոքացման ռեակցիաներ՝ գինու մեջ դտնվող թթուների և սոդայի միջև:        
Նախատեսվում է ճամփորդություն կրթահամալիրի ՙՙԴինու դպրոց՚՚ մարան և ՙՙՍովորող սովորեցնող՚՚նախագծի շրջանակում քոլեջի սովորողների հետ համատեղ դասի անցկացումը կրթահամալիրի  մարանում:Տարբեր գինիների նմուշների լաբորատոր փորձեր՝շաքարի որոշումը,սպիրտի որոշումը և այլն:
 Բոլոր նյութերը հրապարակել բլոգներում և միջինի ենթակայքում:
Ժամկետը՝ապրիլ ամիս
Նախապատրաստական աշխատանքներ`Արղության Անի՝https://arghutyanani.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/

воскресенье, 17 марта 2019 г.

մարտի 25-29-ի