четверг, 25 октября 2018 г.

четверг, 4 октября 2018 г.

Նախագծեր՝հոկտեմբեր

Նախագծեր՝հոկտեմբեր ՝Նախագծային ուսուցման ստուգատես. բնագիտության օրեր»-ին
  1. Մասնակցություն1.՝հոկտեմբերի 11-Սովորողների և ուսուցիչների մարզական ակումբների ստուգատեսին-հրաձգություն- սպորտաձևով
  2. Սովորող սովորեցնող Բաց համատեղ դաս Միջին դպրոցի 7,8-րդ և 5-րդ դասարանների սովորողներ,հոկտեմբերի 26
  3. Քիմիաբ և տիեզերքը ,նախատեսվում է,ճամձորդություն 

Քիմիան և տիեզերքը

Նախագիծ՝Քիմիան և տիեզերքը
Նպատակը

  1. Ծանոթացնել տարրերի տարածվածության հետ՝ամենատարածված տարրի հետ տիեզերքում,երկրագնդի վրա:
  2. Տարբեր մոլորակների քիմիական բաղադրությունը :
  3. Տիեզերքի և մթնոլորտի աղտոտման պատճառները և դրանց էկոլոգիական լուծումները:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ընթացքը                                                                                                                                                                      Սովորողները պատրաստում են պրեզենտացիաներ մոլորակների քիմիական բաղադրության վերաբերյա,կատարում են փորձ՝մթնոլորտի բաղադրության որոշումը,ուսումնասիրում և քնարկում են էկոլոգիական հարցեր,դիտում ֆիլմեր: Նյութերը տեղադրում են իրենց բլոգներում և Միջին դպրոցի ենթակայքում.Նախատեսվում է ճամփորդություն. ՙՙՏիեզերքի՚՚ թանգարան                        

Ճամփորդություններ2018-2019

1.Ճամփորդություն)՝տես  սեպտեմբերի 29՝ֆիզիկայի ինստիտուտ
2.Հունվարի16՝այցՙՙտիեզերք՚՚ թանգարան