пятница, 27 апреля 2018 г.

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն

Նախագիծ`Մեկ տարրի պատմություն
Նպատակը`
1.Կրկնել ամբողջ 7-րդ դասարանի թեմաները
2.Զարգացնել սովորողների մոտ  ինքնուրույն աշխատելու և իրենց ստեղծագործական աշխատանքի ներկայացնելու կարողությունները  և ունակությունները
Ընթացքը`
Սովորողները ընտրում են  իրենց ցանկացած տարրը,պատասխանելով հարցերին         պրեզենտացիայի կամ ֆիլմի ձևով ներլայացնում իրենց բլոգներում
Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. s.p.d.f էլեկտրոններ
 Նախագիծ`Մեկ տարրի բնութագրումը           
1.Տարրի բնութագրումը`                                                                             1քիմիական  տարրի  նշանը…….
2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)…………
5Դիրքը պարբերականհամակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝                                                                          
 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
10)իզոտոպներ
11)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:
12.Տարրի էլեկտրոնային և բջջային կառուցղածքը
2.Տարրի պարզ  նյութ առաջացած ֆիզիկական հատկությունները,
3.Տարրի հայտնագործումը և անվանակարգը
4.Տարրի տարածվածությունը
5.Ինչ նյութերի կազմի մեջ է մտնում, գրեք առնվազն երեք նյութ և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4.Հաշվել՝Mr
5., Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6.Հաշվել`w
7..Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը
8.Նյութը բարդ է, թե պարզ`                         
Գրել նյութերի ֆիզիկական հատկությունները

Նյութի անվան.
Ագրեգ.
վիճակը
գույնը
հոտը
համը
Խտու-
թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.
ջրում
tհալմ.
tեռմ.
Ջերմա-
Էլեկտրա-հաղորդակց.
Պլաստ.

-
 Պատրաստեք  փոքրիկ ֆիլմ(կիրառոման,   հայտնագործման,,հատկությունների վերաբերյալ)՝ 
6.Տարրի և նրա միացությունների կիրառումը
7.Թարգմանություն կամ այլ տեղեկություն նրա մասին
իմ փաթեթից՝Դաս 28,29.Տարրի բնութագրումը  ըստ պարբերական համակարգի


0 comments:

Отправить комментарий