вторник, 20 марта 2018 г.

Նախագիծ`Հետաքրքիր փաստեր քիմիայից

 Նախագիծ`Թարգմանում ենք հետաքրքիր փաստեր քիմիայից
          Նպատակը`

  • Ուսումնասիրել և համացանցից  գտնել,թարգմանել և բլոգներում տեղադրել հետաքրքիր փաստեր,հայտնագործություններ,երևույթներ,փորձեր քիմիայից:
  • Փորձել տալ բացատրություններ այդ փաստերի վերաբերյալ:
  • Փնտրելով և ուսումնասիրելով հետաքրքիր փաստեր,սովորողների մոտ ձևավորել տարբեր հայտնագործությունների,երևույթների մասին գիտելիքներ                                                                                                                                                                                                                                                                      Ընթացքը`

Սովորողները փնտրում են տեղեկություններ ռուսերեն,անգլերեն լեզուներով,թարգմանում են,տեղադրում բլոգներում,ենթակայքում:Քիմիայի դասերի ժամանակ կատարում քննարկումներ իրենց փաստերի վերաբերյալ:


суббота, 17 марта 2018 г.

Ջրածինը որպես այլընտրանքային վառելանյութ

Ջրածինը որպես այլընտրանքային վառելանյութ
Նպատակը՝

  • Սովորողներին ծանոթացնել այլընտրանքային վառելանյութերի հետ
  • Ցույց տալ բնապահպանական այն խնդիրները,որոնք առաջանում են  վառելանյութերի այրման ժամանակ՝                                                                                                                                                                                                                                  Ընթացքը
  • Փորձի միջոցով պարզել օդի բաղադրությունը
  • Ծանոթացնել օդի աղտոտման պատճառների հետ և առաջարկել լուծումներ՝այլընտրանքային վառելանյութերի կիրառում,բույսերի նշանակությանը մթնոլորտի բարևալավմանը
  • Հաշվարկների միջոցով ցույց տալ այրումից ստցոված ածխաթթվի առաջած քանակը և հաշվարկել ինչքան կանաչ մակերես է անհրաժեշտ այդ աշխաթթու գազը ֆոտոսինտեզի ընթացքում կլանելու և ինչքան թթվածին կանջատվի այդ ժամանակ
  • Նյութերի տեղադրում բլոգներում և ենթակայքում