вторник, 16 января 2018 г.

Հոդվածի վերլուծություն

 Հոդվածի վերլուծություն
,,Դպիրում,, հրապարակված այս հոդվածը։ 
Չնայաց,որ այս հոդվածը գրված է անցյալ դարում,բայց այն շատ արդիական է և մեր ժամանակների համար համահունչ:Ես խոսում եմ որպես տասմեկ տարեկան թոռնիկի տատիկ:Հիշում եմ ինչքան նյարդեր,ջանքեև,երեխայի մոտ ստրեսային վիճակներ ենք ունեցել հենց այդ բազմապատկման աղյուսակի սովորելու ժամանակ:Այո,շատ լավ կլիներ մաթեմատիկայի ծրագրերի թեթևացում , շատ դուրս եկավ մանր դրամներով երեխաներին գումարում,հանում,բազմապատկում և բաժանում սովորեցնելու մեթոդը խաղի ձևով:Ուզում եմ խոսել նաև տարրական դասարաններում բնագիտության գրքերի մասին,որոնք կազմված են քիմիայի,ֆիզիկայի,կենսաբանության և աշխարհագրության առանձին բաժիններից,որոնք իրար հետ ոչ մի կապ չունեն:Ես կառաջարկեի երևույթները,բնությունը փոքրերը ուսումնասիրեին տարբեր տեսանկյուններից և թեմաների միջև լիներ միջառարկայան կապ,որ սովորողները զգային ,ընկալեին,որ բոլոր բնագիտական առարկաները միասնակ են, հասկանաին ,որ առանց իրար չեն բացարտրում ոչ մի երևույթ և լրացնում են իրար: 

0 comments:

Отправить комментарий