вторник, 28 ноября 2017 г.

Հարցեր, վարժություններ և խնդիրներ
1. Կարո՞ղ են, արդյոք, պարզ նյութերը ենթարկվել քայքայման: Պատասխանը մեկնաբանե´ք: 
2. Փակ անոթում ջրածնի ու քլորի խառնուրդը լուսային ճառագայթման են ենթարկել: Ստացվել է միայն մեկ նյութ: Ո՞ր նյութն է դա: Գրե´ք ռեակցիայի հավասարումն ու նշե'ք ռեակցիայի տեսակը: 
3. Պղնձի(II) հիդրօքսիդը Cu(OH)2 երկնագույն նյութ է: Տաքացնելիս այն սևանում է: Ինչո՞ւ: Ռեակցիայի ո՞ր տեսակն է դա: Գրե'ք ռեակցիայի հավասարումը: 
4. Ո՞րն է քայքայման ռեակցիայի ճիշտ սահմանումը. ա) ռեակցիա, որի ընթացքում մեկ բարդ նյութից առաջանում են մի քանի պարզ կամ բարդ նյութ, բ) ռեակցիա, որի ընթացքում նյութերը փոխանակվում են իրենց բաղադրամասերով, գ) ռեակցիա, որի ընթացքւմ առաջանում են ջրածնի և թթվածնի մոլեկուլներ:
 5. Հետևյալ ռեակցիաների ուրվագրերում կետերի փոխարեն գրե'ք համապատասխան նյութերի բանաձևերն ու հավասարեցրե´ք: Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե´ք ռեակցիայի տեսակը. 
Zn + …. = ZnO
 AI(OH)3=  AI2O3 + …
 Mg + HCI=  MgCI2 + …. 
Fe + ….. = FeCI3
 HgO=  …. + O2
 6. Առանձնացրե´ք քայքայման և միացման ռեակցիաների ուրվագրերն ու դրանցում տեղադրե´ք գործակիցները. 
P + S=  P2S3 
Fe + Cl2 = FeCl3 
NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O 
AI(OH)3 = AI2O3 + H2O
7. Ընտրե՛ք ա) միացման, բ) քայքայման ռեակցիաների հավասարումները. 
 C 2H2 = 2C + H2 
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
 3H2 + N2 = 2NH3
 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
 8. Գրե՛ք բրոմի հետ կալցիում, ալյումին և երկաթ մետաղների միացման ռեակցիանե- րի հավասարումները՝ իմանալով, որ արգասիքները CaBr2, AlBr3, FeBr3 աղերն են։
 9. Գտե՛ք համապատասխանություն ռեակցիայի հավասարման և ռեակցիայի տեսակի միջև (օրինակը տրված է սլաքով): 
1. Мg(OH)2 = MgO + H2O                                                            ա) միացման
 2. CuO + H2 = Cu + H2O                                                               բ) փոխանակման 
3. 3CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2                                                        գ) տեղակալման                                                                                                                                   դ) քայքայման 
Խնդիրներ ինքնուրույն լուծելու համար 
1. Ընտրե'ք հետևյալ հավասարման գործակիցները`
 KMnO4 =K MnO4+ MnO2  + O2
 և հաշվե'ք կալիումի պերմանգանատի այն նյութաքանակը, որն անհրաժեշտ է 2 մոլ քանակով թթվածին ստանալու համար: Ռեակցիաների ո՞ր դասին է այն պատկանում:
 2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) և ինչ քանակով (մոլ) թթվածին կանջատվի կալիումի քլորատի քայքայումից, եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացել է 4 մոլ կալիումի քլորիդ. 2KClO3 = 2KCl + 3O2
 3. Հաշվե'ք ծծումբ նյութի քանակը 5 մոլ քանակով ծծմբի (IV) օքսիդ ստանալու համար` ըստ հետևյալ ռեակցիայի. 
S + O2 = SO2 
4. Պարզ նյութերից ստացել են 14,2 գ զանգվածով ֆոսֆորի (V) օքսիդ։ Որոշե՛ք ռեակ- ցիայի մեջ մտած նյութերի քանակները (մոլ)` ըստ հետևյալ հավասարման. 
4P + 5O2 = 2P2O5 

понедельник, 13 ноября 2017 г.

Կրթական ծրագրերի փոխանակում 3

Սեբաստացի օրեր նախագծի շրջանակում `նոյեմբերի 16-ին փորձի փոխանակում,մասնագիտական կողմնորոշում՝ճամփորդություն Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ քիմիայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընտրության խմբի հետ
Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսի շրջանակում հունվարի 24-ին այցելություն Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի կից <<Անել>> լաբորատորիա
 Նախագիծ`Կրթական ծրագրերի փոխանակում-3
Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային,նախագծային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ,
3.փորձի փոխանակում դասախոսական կազմի հետ     
4.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
5.Սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կողմնորոշում
6.Ծանոթացում ֆիզիկայի, քիմիայի լաբորոտորիաների հետ 
7. Այցելություն մանկավարժական համալսարանի թանգարան,աստղադիտարան:
 •                                                                                   Ընթացքը
 • նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ՝ծանոթացում տարբեր քիմիական լաբորատորիաների հետ և Հայաստանի տարբեր քիմիական,բարձրագույն հաստատությունների հետ:
 • Նյութերի մեկնաբանումը ենթակայքում,բլոգներում
 • Կլոր սեղանների կազմակերպում
 • Փորձերի մշակում և կատարում
 • Առցանց շփումներ 
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:

Սեբաստացի օրեր նախագծի շրջանակում `նոյեմբերի 16-ին փորձի փոխանակում,մասնագիտական կողմնորոշում՝ճամփորդություն Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ քիմիայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընտրության խմբի հետ
Նախագիծ`Կրթական ծրագրերի փոխանակում-3
Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ,Ներկայացնել նախագծային ,անհատական,բլոգային  ուսուցման մեթոդների հետ
3.փորձի փոխանակում դասախոսական կազմի հետ     
4.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
5.սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կողմնորոշում
6.ծանոթացում քիմիական լաբորոտորիայի հետ
 •                                                                                   Ընթացքը
 • նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ՝ծանոթացում տարբեր քիմիական լաբորատորիաների հետ և Հայաստանի տարբեր քիմիական,բարձրագույն հաստատությունների հետ:
 • Նյութերի մեկնաբանումը ենթակայքում,բլոգներում
 • Կլոր սեղանների կազմակերպում
 • Փորձերի մշակում և կատարում
 • Առցանց շփումներ 
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:


четверг, 9 ноября 2017 г.

Ճամփորդություններ


среда, 8 ноября 2017 г.

Գիտելիքի ստուգում`7-2


 Թեմաներ`     Նյութերի  ճանաչումը:  Ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթներ:   Մաքուր   նյութեր   և  խառնուրդներ:
                                  
                             1.  Արտահայտություններից  որու՞մ  է  իմաստային  հետևությունը  ճիշտ  տրված.
       1.մաքուր  նյութերը  ունեն  հաստատուն  բաղադրություն,  բնորոշ  կառուցվածք, ուստի  և օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններով 
 2. մաքուր  նյութերը  օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններով, ուստի  և  ունեն հաստատուն  կառուցվածք
 3. մաքուր  նյութերը  օժտված  են  խիստ  որոշակի  հատկություններով, ուստի և  ունեն  հաստատուն  բաղադրություն
    4. մաքուր  նյութերը  ունեն  հաստատուն  բաղադրությունուստի  և  օժտված  են  բնորոշ  կառուցվածքով:
            2. Շարքերից  որու՞մ  է  տրված  միայն  մաքուր  նյութեր.
     1. ծովի  ջուր, գրաֆիտ, սպիրտ                   3. թորած  ջուր,  օդ,  հող  
    2. պղինձ, ալյումին, կերակրի  աղ              4. գրանիտ, մագնեզիում, ալմաստ:
            
              3.  Արտահայտություններից  ո՞րն  է  սխալ.
      1.  խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութ  պահպանում  է  իր  բաղադրությունը
      2.  խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութ  պահպանում  է  իր  կառուցվածքը
      3.խառնուրդում  յուրաքանչյուր  նյութն  ունի   հաստատուն  եռման  և  հալման ջերմաստիճան:
     4. խառնուրդի   բաղադրությունը  միշտ  հաստատուն  է
  
    
               4.  Ո՞րն  է համասեռ  խառնուրդ.
      1.կավաջուրը                          3.աղաջուրը
      2.ավազաջուրը                        4. կաթը:
           5.   Ո՞րն  է անհամասեռ  խառնուրդ.
         1  շաքարաջուրը                         3. սպիրտաջուրը(օղին)
        2. մածունը                                   4. գազերի  խառնուրդը(օդը):
           6.  Ո՞ր  դեպքում  են  օգտագործում  սովորական  պարզվածքազատումը.
                     1. պինդ  նյութի  առանձնացումը  հեղուկից,եթե  պինդ   նյութի խտությունը  մեծ  է  հեղուկի  
                    խտությունից
                     2. իրար  մեջ  լուծվող  հեղուկները  բաժանելիս
                      3.իրար  մեջ  չլուծվող  հեղուկների  բաժանման  դեպքում
                               4.պինդ  նյութի  առանձնացումը   հեղուկից,եթե  պինդ   նյութի  խտությունը  փոքր  է  հեղուկի  խտությունից:
            7.  Ո՞ր  եղանակով  են  ձեթը  ջրից  առանձնացնում.
          1. թորումով                                3 ֆիլտրումով:

          2. շոգեացումով                         4. բաժանիչ  ձագարով       
               8.   Ո՞ր  եղանակով  են  շաքարի  ջրային  լուծույթից  շաքարն  առանձնացնում. 
           1. ֆիլտրում                     3. շոգիացում                         
           2  թորում                         4. պարզվածքազատում:
       9. Ո՞ր  եղանակով  են  սպիրտը  սպիրտաջրից  առանձնացնում.
    1. ֆիլտրում                    3.շոգիացում
    2. թորում                        4. պարզվածքազատում:
 10.Ո՞ր  խառնուրդը կարելի  է բաժանել ֆիլտրումով  .
   1. բենզինի  և  ջրի  խառնուրդը             3.կավի  և  ջրի  խառնուրդը                       
   2.թթվածնի  և  ազոտի  խառնուրդը      4.սոդայի  և ջրի  խառնուրդը:
  11 Որ շարքում են նախ նշված համասեռ,ապա անհամասեռ խառնուրդները.
  1.քացախը և օղին                                   3.կաթը և հանքային ջուրը
  2. սպիրտաջուրը և կավաջուրը           4.քաղցր թեյը և աղաջուրը
12. Թվարկված  երևույթներից  ո՞րը  քիմիական  չէ.
   1. այրում                    3. ֆիլտրում   
   2.փտում                     4.ժանգոտում
13. Ո՞ր  ֆիզիկական  հատկությունը  բնութագրական  չէ ալյումինին. 
     1.էլեկտրահաղորդականություն       ­­­
     2. .սովորական  պայմաններում  գազային  վիճակ
     3.արծաթասպիտակ  գույն
     4.ջերմահաղորդականություն:
 14. Հետևյալ  երևույթներից  ո՞րն  է  ֆիզիկական. Պատասխանը  հիմնավորեք`ինչու՞:
    1.մոմի  այրումը              3. աղի  ջրում  լուծվելը  
   2.փայտի  փտելը             4. գինին  քացախի  վերածվելը
15. Հետևյալ  երևույթներից  ո՞րն  է  քիմիական:Պատասխանը  հիմնավորեք` ինչու՞:
   1.շաքարի  մանրացնելը                3.ջրի գոլորշիացումը
   2. կաթի  թթվելը                                4.ապակու  կոտրվելը
16. Ո՞ր շարքում է նշված նախ ֆիզիկական մարմինը,ապա քիմիական նյութը.
     1. բաժակ և երկաթ                                               3.պղինձ և ալյումին
 2. փայտանյութ և սպիրտայրոց                        4.ջուր և մարախուղ                               
17. Ո՞ր շարքում է նշված նախ ֆիզիկական ,ապա քիմիական երևույթներ.
   1.շաքարի լուծվելը ջրում և այդ լուծույթի գոլորշիացումը
   2. կաթի թթվելը և էլեկտրական լամպի լուսավորվելը
   3.բույսերում գլյուկոզի առաջացումը և բույսերի շնչելը
   4.բենզինի գոլորշիացումը և բենզինի այրումը:
18.  Ֆիզիկական  երևույթների  դեպքում  նյութի  նշված  հատկություններից  ո՞րը  չի ենթարկվում  փոփոխության.
     1.ագրեգատային  վիճակը                     3.գույնը            
     2.չափսը                                                4.ձևը
     19.  Թվարկված  հատկություններից   ո՞րն  է  ընդհանուր  կերակրի  աղի  և  երկաթի համար.
    1.համը                                 3. էլեկտրահաղորդականությունը:
    2.խտությունը                    4. ագրեգատային  վիճակը

 20. Հետևյալներից որն ունի քիմիական բանաձև:
   1/օդ                                3/շաքարաջուր

   2/կաթ                              4/կերակրի աղ                  
            
 Հարցեր կրկնողության համար
 • Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան
 • Մարմին և նյութ
 • Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ
 • Նյութերի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական և ֆիզիոլոգիական
 • Համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ
 • Խառնուրդների բաժանման եղանակները    
 • Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ 
Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)
 1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստի չկա և ստացվում է բնական հումքի վերամշակումից. ա) նավթը գ) ջուրը բ) ոսկին դ) օղին 
2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում ո՞րն է հեղուկ. ա) շաքարը գ) բուսական յուղը բ) թթվածինը դ) կավիճը 
3. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդան մարմինների շարքը. ա) ձին գ) արձանը բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան 
4. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել. ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության 
5. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը
6. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածին է). ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը բ) գինին դ) սև ռետինը 
7. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա / ֆիզիկական մարմին/ չի բնորոշում. ա) աստղ գ) սեղան բ) մեխ դ) ապակի
 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրման առարկան. ա) երկրաշարժերի կանխատեսում բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում գ) գրքի խմբագրում դ) պարարտանյութերի արտադրություն 
9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալ գործողություններից ո՞րն է սխալ. ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով 
 10. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալու համար. ա) թորում բ) բյուրեղացում գ) զտում դ) գոլորշիացում