воскресенье, 1 октября 2017 г.

Նախագիծ՝Կրթական ծրագրերի փոխանակում 2017-18թթ

Նախագիծ՝Կրթական ծրագրերի փոխանակում 

Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ
3.Ներկայացնել նախագծային ,անհատական,բլոգային  ուսուցման մեթոդները
4.Ծանոթացում ուսումնական փաթեթների,բլոգների հետ
5.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
6.Փոխգործակցում բնապահպանական խնդիրների համատեղ ուսումնասիրման և լուծման  հարցերում
7.Մասնագիտական կողմորոշում և տարբեր ուսումնական հաստատությունների այցելություն 
Ընթացքը`
1.Կլոր սեղանների կազմակերպում
2.Փորձերի մշակում և կատարում
3.Ճամփորդությունների կազմակերպում դեպի տարբեր դպրոցներ
4.Առցանց շփումներ
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:


 1. Սեպտեմբերի 29-ին Սեմյոնովկա գյուղի միջնակարգ դպրոցի այցը բնագիտության կենտրոն: տես,
 2. Հոկտեմբերի 26-ին  Վարդենիկ գյուղի Ավագ դպրոցի սովորողների այցը քիմիայի լաբորատորիա:տես;
 3.  Հոկտեմբեր- 29 Կրթական փոխանակում Արցախի Շուշի քաղաքի Տեխնոլոգիական Համալսարանի բնագիտա-տեխնիկական լաբորատորիայի հետ։
 4. Հաշվետվություն Շուշիի գործուղումից՝ նյութ
 5. Նոյեմբերի 16-ին <<Կրթական ծրագրերի փոխանակում>> նախագծի շրջանակում ճամփորդություն ԵՊՄՀ:տես
 6. Նոյեմբերի 17-ին Մովսես գյուղի Ավագ դպրոցի սովորողների այցը քիմիայի լաբորատորիա :Տես
 7. Հունվարի 26 Այց ANEL լաբորատորիա
 8. Մարտի 26-ին Ջրափի գյուղի միջնակարգ դպրոցի այցը բնագիտական լաբորատորիաներ՝տես
 9. Մարտի 29-ին համատեղ Այնթափի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի հետ բնապահպանական  Ճամփորդություն Նորագավթից Այնթապ` ջրանցքի երկայնքով
 10. Մայիսի 16-ին Վրաստանի Բոլնիսի դպրոցի սովորողների այցը և համատեղ քիմիական փորձերկատարում և 7 -րդ դասարանի սովորողների հետ մոլեկուլների մոդելների հավաքում:                                           
 11. Մայիսի 17 -ին քիմիա/ֆիզիկա ընտրության խմբի հետ ճամփորդություն ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի,քիմիայի,ռադիոֆիզիկայի և դեղագործական լաբորատորիաներ:  տես                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12.Մայիսի 31-ին  `Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում  6-րդ դասարանների մուտքը միջին դպրոց,քիմիայի լաբորատորիա`համատեղ փորձերի կատարում:

 12.                                                                                                                                                                                                                                             

0 comments:

Отправить комментарий