четверг, 26 октября 2017 г.

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար

 • Գործուղում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան-հոկտ.29-նոյ.1-ը
 • Հաշվետվություն Շուշիի գործուղումից
 • Հինգշաբթի նոյեմբերի 2                                                                                                                     Ա
  շխատակարգ
  09:00-10։00՝ ընդհանուր պարապմունք դպրոցներում
  10։00-ից՝ աշխատանք «Կրթական պարտեզ», նախագծի շրջանա

  12։00՝ Միջազգային պարատոն Մարմարյա սրահում                                                                       
  12։30-13։00՝ Ընդմիջում մայր դպրոցում                                                                                             
  13.00-14.00 աշխատանք սովորողների բլոգների հետ
 • Ուրբաթ նոյեմբերի-3                                                                                                                       Աշխատակարգ
  09:00-10։00՝ ընդհանուր պարապմունք դպրոցներում
  10։00-ից Ուսումնական կաբինետների պատրաստության աշխատանք,լաբորատորիայի հագեցում նյութերով,սարքերով:
  12:30-13։00՝ ընդմիջում դպրոցներում                                        
  13.00-14.00 աշխատանք սովորողների բլոգների հետ

четверг, 19 октября 2017 г.

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը 1

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը


Անօրգանական նյութերի դասակարգումը
Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:

Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են
 մեկ տարրի ատոմներից:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:

Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:
Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների:

Մետաղները, բացի սնդիկից պինդ են,պլաստիկ են,ունեն մետաղցական 
փայլ,ունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,արըաքին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկտրոնները առաջացնելով դրական իոններ:

Ոչմետաղները,եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են,չունեն փայլ,չունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,չունեն մետաղական փայլ,վերջին շերտում ունեն չորսից ծատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ընդունուն են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:
Քիմիական բանաձևը դա նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է նշանների և ինդ»քսների միջոցով;

Բարդ նյութերը բաժանվում են`օքսիդների,թթոիների,հիմքերի և աղերի:

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է:

Al+32O-23

CuO,Na2O,MgO-մետաղների օքսիդներ,հիմնային օքսիդներ

CO2,P2O5,SO2  Ոչմետաղների օքսիդներ,թթվային օքսիդներԹթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:
HCl-աղաթթու-քլորիդ
HNO3-ազատակսն թթու,նիտրատ
H2SO4-ծծմբական թթու,սուլֆատ
H2CO3-ածխաթթու,կարբոնատ
H2SiO3-սիլիկաթթու,սիլիկատ
H3PO4-ֆոսֆորական թթու,ֆոսֆատ

Աղեր են կաչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազվված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Na+1Cl-1, Ca+2(NO3)-12, Mg+23(PO4)-32, Al+32(SO4)-23


Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կաղմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:
Թթուները`

Na+1OH-1,Ca+2(OH)-21,Al+3(OH)-13

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`
Մետաղներ
Ոչմետաղներ
Օքսիդ
Թթու
Հիմք
Աղ


2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`
Կալիումի կարբոնատ
Մագնեզիումի ֆոսֆատ
Ալյումինի սուլֆատ
Բարիումի սիլիկատ
Երկաթի(II) ֆոսֆատ
Երկաթի (III)սուլֆատ
Ցինկի քլորիդ
Կալցիումի ֆոսֆատ
Մագնեզիումի նիտրատ
3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը
Օքսիներ են կոչվում այն  ……   նյութերի,որոնք կազմված են  …….  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   :
Թթուները այն  ……   նյութերն են,որոնք կազմված են …..  ատոմներից և …..:
Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից:
Աղեր են կոչվում այն.....   նյութերի,որոնք կազմված են.....  ատոմներից և …..:
4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:

5.Հաշվել  մեկ ացխածնի (IV)օքսիդի,ծծմբական  թթվի,ալյումինիումի հիդրօքսիդի,մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

пятница, 6 октября 2017 г.

Նախագիծ`երևույթները մեր շրջապատում

Նախագիծ`երևույթները մեր շրջապատում
Նպատակը,ընթացքը

 1. Ուսումնասիրել երևույթները  շրջապատում,կենցաղում,քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիաներում,արտադրությունում:
 2. .Տարբերակել քիմիական,ֆիզիկական երևույթները:
 3. Ստեղծել ֆիլմերի տեսքով ուսումնական նյութեր,կատարել թարգմանություններ,տեղադրել բլոգներում և Միջինի ենթակայքում              
   • Փորձեր`շաքարի,սոդայի,կերակրի աղի,թեյի գույնի լուծումը ջրում-ֆիզիկական երևույթներ,լուցկու,գազի,մոմի այրումը,սոդայի և քացախի փոխազդեցությունը,ձվի նեխումը,կաթի թթվելը և այլն-քիմիական երևույթներ:
 4. Քիմիայի լաբորատորիայում փորձերի միջոցով ուսումնասիրել քիմիական՝<<հրաբուխ>>,սոդայի և աղաթթվի փոխազդեցությունը,պղնձարջասպի և նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունը,մագնեզիումի այրումը և ֆիզիկական երևույթներ՝՝մոմի հալումը և սառեցումը ջրի միջոցով,ապակե խողովակի ձևափոխելը սպիրտայրոցի միջոցով տաքացնելիս և այլն:        

воскресенье, 1 октября 2017 г.

Նախագիծ՝Կրթական ծրագրերի փոխանակում 2017-18թթ

Նախագիծ՝Կրթական ծրագրերի փոխանակում 

Նպատակը`
1.Համագործակցում և Հայաստանի և այլերկրների դպրոցների մանկավարժների և սովորողների  հետ
2.Փորձի փոխանակում`ներկայացնել քիմիայի այլընտրանքային դասավանդումը կրթահամալիրում և ծանոթանալ տարբեր ծրագրերի հետ
3.Ներկայացնել նախագծային ,անհատական,բլոգային  ուսուցման մեթոդները
4.Ծանոթացում ուսումնական փաթեթների,բլոգների հետ
5.Համատեղ փորձարարական դասերի կազմակերպում`Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում
6.Փոխգործակցում բնապահպանական խնդիրների համատեղ ուսումնասիրման և լուծման  հարցերում
7.Մասնագիտական կողմորոշում և տարբեր ուսումնական հաստատությունների այցելություն 
Ընթացքը`
1.Կլոր սեղանների կազմակերպում
2.Փորձերի մշակում և կատարում
3.Ճամփորդությունների կազմակերպում դեպի տարբեր դպրոցներ
4.Առցանց շփումներ
Ժամկետը`
Ամբողջ ուսումնական տարի
Արդյունքները  ներկայացնել բլոգներում,ենթակայքում,կայքում:


 1. Սեպտեմբերի 29-ին Սեմյոնովկա գյուղի միջնակարգ դպրոցի այցը բնագիտության կենտրոն: տես,
 2. Հոկտեմբերի 26-ին  Վարդենիկ գյուղի Ավագ դպրոցի սովորողների այցը քիմիայի լաբորատորիա:տես;
 3.  Հոկտեմբեր- 29 Կրթական փոխանակում Արցախի Շուշի քաղաքի Տեխնոլոգիական Համալսարանի բնագիտա-տեխնիկական լաբորատորիայի հետ։
 4. Հաշվետվություն Շուշիի գործուղումից՝ նյութ
 5. Նոյեմբերի 16-ին <<Կրթական ծրագրերի փոխանակում>> նախագծի շրջանակում ճամփորդություն ԵՊՄՀ:տես
 6. Նոյեմբերի 17-ին Մովսես գյուղի Ավագ դպրոցի սովորողների այցը քիմիայի լաբորատորիա :Տես
 7. Հունվարի 26 Այց ANEL լաբորատորիա
 8. Մարտի 26-ին Ջրափի գյուղի միջնակարգ դպրոցի այցը բնագիտական լաբորատորիաներ՝տես
 9. Մարտի 29-ին համատեղ Այնթափի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի հետ բնապահպանական  Ճամփորդություն Նորագավթից Այնթապ` ջրանցքի երկայնքով
 10. Մայիսի 16-ին Վրաստանի Բոլնիսի դպրոցի սովորողների այցը և համատեղ քիմիական փորձերկատարում և 7 -րդ դասարանի սովորողների հետ մոլեկուլների մոդելների հավաքում:                                           
 11. Մայիսի 17 -ին քիմիա/ֆիզիկա ընտրության խմբի հետ ճամփորդություն ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի,քիմիայի,ռադիոֆիզիկայի և դեղագործական լաբորատորիաներ:  տես                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12.Մայիսի 31-ին  `Սովորող սովորեցնող նախագծի շրջանակում  6-րդ դասարանների մուտքը միջին դպրոց,քիմիայի լաբորատորիա`համատեղ փորձերի կատարում:

 12.