вторник, 19 сентября 2017 г.

Նյութի կառուցվածքի փորձարարական ստուգում

Նյութի կառուցվածքի փորձարարական ստուգում
Նպատակը`
1.Սովորողների մոտ ձևավորել ատոմ,մոլեկուլ հասկացողություններ
2.Բացատրել երևույթները ատոմամոլեկուլային տեսության տեսակետից
3.Գործնական աշխատանքի միջոցով ապացուցել պարզ և բարդ նյութերի կառուցվածքը

0 comments:

Отправить комментарий