вторник, 19 сентября 2017 г.

Բնագիտական տերմիների ,հասկացությունների պարզաբանում,տարբերակում,ճանաչում

Բնագիտական տերմիների ,հասկացությունների պարզաբանում,տարբերակում,ճանաչում
Նպատակը`
1.Ծանոթացում քիմիական լեզվի`տերմինների  հետ
2.Ծանոթացում քիմիական հասկացողությունների`մարմին,նյութ,պարզ և բարդ նյութեչի հետ
3.Քանոթացում քիմիական սարքերի,նյութերի հետ
4.Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում
5.Կարողությունների,հմտությունների զարգացում անհատական փորձերի կատարում:

Ընթացքը
Մարմին,նյութ,պարզ,բարդ նյութ հասկացողությունների պարզաբանում:Ծանոթացում լաբորատոր կալանի,սպիրայրոցի հետ:Անվտանգ փորձերի կարողությունների զարգացում ,լաբորատոր սարքերի հետ աշխատելու հմտությունների զղարգացում:


0 comments:

Отправить комментарий