среда, 13 сентября 2017 г.

Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ

Նպատակը`Բակի բարեկարգման , բարելավման աշխատանքներ
Ճամփորդություն ջերմոցներ, ջերմոց-սրահներ, Կարին տնկարան
Նախագծի ընթացքը

  • Ընտրել համապատասխան տարածք
  • Մաքրել, կարգի բերել
  • Ուսոմնասիրել տվյալ տարածքի պայմաններում աճող համապատասխան բույսերի՝  մագլցող , ծաղկող, խնամքը
  • Նախագծին ներգրավել ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր կարող են գտակար լինել իրենց խորհուրդներով, տրմադ րել անհրաժեշտ բույսերի կտրոններ և այլն
  • Աշխատանքը ավարտելուց հետո սահմանել ամենօրյա հսկողություն, խնամք

0 comments:

Отправить комментарий