понедельник, 12 июня 2017 г.

Ամառային առաջադրանքներ

Ամառային առաջադրանքներ` 7-8-րդ դասարաններ՝

Image result for ամաՌ

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի  
1քիմիական  տարրի  նշանը…….
2կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., 
3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը…. 
4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)…………
5Դիրքը պարբերականհամակարգում``ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը...,ենթախումբը....…..
6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝                                                                          
 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը……
8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ
9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ
10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:
 2/.Ձեր  շրջապատում կամ կենցաղում ընտրել և գրել մարմինների,խառնուրդների,  նյութերի անվանումները: 
     1.Բաժանել մարմինների և նյութերի
  
 Մարմիններ
 Նյութեր2.      Խառնուրդները բաժանել՝                                                                                                                                                                                                                                                 
 Համասեռ խառնուրդներ
Անհամասեռ խառնուրդներ 
           

 3.  Գրել, ինչ նյութերից են կազմված մարմինները: 
4.      Գրել այդ նյութերի  բանաձևերը: 
5.      Հաշվել  այդ նյութերի մոլեկուլներում ատոմների գումարը: 
6.      Գրել այդ նյութերի  մոլեկուլներում ՝ատոմների կառուցվածքը և բաղադրությունը: 
7.     Հաշվել այդ նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,տարրերի զանգվածային բաժինները,տարրերի  զանգվածային հարաբերությունը: 
3/    Ընտրել ինչ որ նյութ և նրա մասին  պատրաստել  փոքրիկ ֆիլմ(կիրառոման,   հայտնագործման,,հատկությունների վերաբերյալ)՝ 
4/     Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել ,գրանցել տարբեր  երևևույթներ  և բաժանել՝                               
      
 Ֆիզիկական երևույթներ
 Քիմիական երևույթներ

5/ Գտնել  ինտերներից   հետաքրքիր  ֆիլմ կամ նյութ երևույթների մասին և  թարգմանել

6/ Ստեղծել քիմիական տերմինների ,անծանոթ քիմիական հասկացությունների բառարան,բառը-բացատրությունը
   
Հարգեր կրկնողության համար

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով
 16. Նյութի քանակ,մոլ՝8դաս;
 17. Քիմիական հավասարումներ,քիմիական ռոակցիների տեսակները՝միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանալման՝8դաս;
 18. Բարդ նյութերի դասակարգում՝օքսիդ,թթու,հիմք,աղ՝8դաս;
 19. Քիմիայի օրենքները՝նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը,նյութի բաղադրության պահպանման օչենքը՝8դաս;
 20. Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների՝8դաս;                   

0 comments:

Отправить комментарий