среда, 19 апреля 2017 г.

Գործնական աշխատանք`Ջրի քիմիական հատկությունները

Լաբորատոր փորձերՋրի քիմիական հատկությունները` փոխազդեցությունը ալկալիական մետաղների հետ,հիմնային և թթվային օքսիդների հետ::
.                                         Ջուր
1.      Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ
2.      Ջրի ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները(լաբորատոր փորձեր՝թորած ջրի ստացումը,ջրի քիմիական հատկությունները)
3.      Լուծույթներ(հագեցած,չհագեցած,գերհագեցած),
սուսպենզիա,էմուլսիա
4.      Լուծելիություն,լուծված նյութի զանգվածային բաժինը,մոլային կոնցենտրացիա: Գործնական աշխատանք՝լուծույթների պատրաստում,լուծելիության  և կոնցենտրացիայի  որոշում՝ լուծված նյութի զանգվածային բաժնի,մոլային կոնցենտրացիայի և մոլային բաժնի հաշվում,)
5.      Մաքուր խմելու ջրի էկոլոգիական հիմնախնդիրը:
6.      Սովորել էջ 87-121,վարժ. էջ 89,91,94-95,99,105,109,111,114,116,121
Գործնական  աշխատանք՝ ջրի քիմիական հատկությունները
Փորձ1. Ջրի քայքայումը հաստատուն էլեկտրական հոսանքով
                        2H2O  = 2H2  + O2
Սարքի  մեջ  ջուր  լցնենք  և  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանք  անցկացնենք : Քիչ  անց` U-ձև  խողովակի  երկու  ճկափողում  հավաքվում  են  գազեր, որոնց  ծավալները  տարբեր  են, Խողովակներից  մեկում  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է: Ճշտելու  նպատակով, թե  ի՞նչ  գազեր  են  առաջացել, առկայծող  մարխը  մոտեցնենք  քիչ  ծավալով  գազին  ու  փականը  բացենք: Մարխը  բռնկվում  է: Դա  վկայում  է, որ  տվյալ  գազը  թթվածինն  է: Այնուհետև երկրորդ  խողովակին, որտեղ  գազի  ծավալը  երկու  անգամ  ավելի  է, այրվող  մարխը  մոտեցնենք  ու  փականը  բացենք: Այս  դեպքում  բռնկվում  է  գազը  և  յուրահատուկ  շառաչյունով  այրվում: Նշանակում  է  երկրորդ  գազը  ջրածինն  է:

Փորձ 2. Ջրի փոխազդեցությունը ակտիվ մետաղների հետ՝ ալկալիական և                    2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
   Ալկալիական մետաղներն են`Li,  Na, K, Rb, Cs, Fr   Հողալկալիկան մետաղներն են՝ Ca,Sr,Ba,
Թասի մեջ լցրեք ջուր, վրան ավելացրեք մի քանի կաթիլ ֆենոլֆտալեին: Բռնիչով նավթից հանեք նատրիումի փոքրիկ  կտոր, չորացրեք ֆիլտրի թղթի միջոցով և զգուշությամբ գցեք ջրի մեջ:Լուծույթը ստանում  է  մորու գույն:
Նույնը փորձը կարելի է կատարել կալցիումի հետ:
                   

Փորձ 3.Թթվային  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ
P2O5 +3H2O = 2H3PO4       միացման
Ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  վրա  ավելացրեք  փորձանոթի կիսով  չափ  ջուր,զգուշությամբ խառնեք ապակյա ձողիկով : Ստացված  օրթոֆոսֆորական  թթվի  լուծույթը  ստուգեք    հայտանյութերի  միջոցով:Լրացրեք աղյուսակը:
Ինդիկատորների անվանումը
Նրանց  գույները
Թթուներում  առաջացած գույները
լակմուս
մանուշակագույն

ֆենոլֆտալեին
անգույն

մեթիլնարնջագույն
նարնջագույն


Փորձ 4. Հիմնային օքսիդի փոխազդեցությունը ջրի հետ
Մագնեզիումի օքսիդը լուծեք  փորձանոթի կիսով  չափ  լցրած ջրի  մեջ, զգուշությամբ խառնեք ապակյա ձողիկով: Ստացված հիմքի լուծույթը  ստուգեք    հայտանյութերի  միջոցով: Լրացրեք աղյուսակը:
                MgO + H2O =Mg(OH)           միացման
Ինդիկատորների անվանումը
Նրանց  գույները
Հիմքերում առաջացած գույները
լակմուս
մանուշակագույն

ֆենոլֆտալեին
անգույն

մեթիլնարնջագույն
նարնջագույն

  
Փորձ 5.  Ջրի թորումը
Սարքավորումներ` Կլորատակ  կոլբ, քիմիական  սառնարան, ընդունիչ  կոլբ,
ծորակի  ջուր
Այս  եղանակով  կարելի  է  բաժանել  նաև  տարբեր  եռման  ջերմաստիճան  ունեցող  համասեռ  խառնուրդներ: Կլորատակ  կոլբի, հաճախ  էլ`  այսպես  կոչված  Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցնել  թորվող  հեղուկը, ընդ  որում` հեղուկի  ծավալը  չպետք է գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3-ը: Կոլբը  միացվում  է  սառնարանին, թեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ: Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի  բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով:0 comments:

Отправить комментарий