среда, 19 апреля 2017 г.

Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ

  Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ
1.Ջրի տարածվածությունը երկրագնդի վրա,,մարդու օրգանիզմում և բույսերում:
2.Ջրի ֆիզիոլոգիական հատկությունները:
Ֆոոսինտեզի ռեակցիան:
4.Ջրի շրջապտույտը բնության:
5.Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
·      6. Ջրի աղտոտման պատճառները և պայքարը դրանց դեմ
·      7.   Խմելու ջրի համամոլորակային հիմնախնդիրը
·       8.  Սևանա լճի հիմնախնդիրները
·        9. Ջրի մաքրումը                                                                                                             
           
    10. Ջուրը լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ
11.Թթվային անձրևներ:
       Առաջադրանքներ
    1. Քանի± գրամ ջուր կառաջանա 4 մոլջրածնի և 2 մոլ թթվածնի փոխազդեցությունից:  Պատ՝.ª 72 գ H2O:
   2.Լույսի ազդեցությամբ քլորը միանում է ջրածնին ՝ քլորաջրածին առաջացնելովՔանի  գրամ քլոր կպահանջվի 36,5գ քլորաջրածին ստանալու համար:   
     Պատ.ª 0,5 գCl2:
 3.Քանի գրամ սնդիկ կստացվի տաքացրած սնդիկի (II) օքսիդի և 0,2 մոլ çրածնի փոխազդեցությունից:Պատ.ª40,2գHg:
4  4..Վերջացնել ռեակցիաները,հավասարեցնել,նշել տիպերը և անվանել բոլոր նյութերը:
              Al2O3 + H2SO=
              Ca(OH)2 + H3PO4 =
              Mg + H3PO4 =
              K + H2O =             
             Ba)OH)2 + HCl =
              Al + HCl =   

0 comments:

Отправить комментарий