среда, 19 апреля 2017 г.

Գիտելիքի ստուգում 7.4


Գիտելիքի դտուգում`3Գիտելիքի ստուգում  7.4
)


Քննարկվող հարցեր
 1. Ինչու են դասակարգել տարրերը
 2. Տարրերի առաջին դասակարգումը`Մետաղներ և ոչմետաղներ
 3. Ինչու էր թերի այդ դասակարգումը
 4. Պարբերական համակարգի ստեղծումը
 5. Մենդելեևի և ժամանակակից օրենքները
 6. Ատոմի կառուցվածքը և կարգաթվի նշանակությունը
 7. Ինչ է պարբերությունը և ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 8. Ինչ է խումբը,ենթախումբը
 9. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 10. Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;   մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.
  Նախագիծ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Ինքնաստուգում`
  1. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում ատոմում առկա էլեկտրոնների թիվը.
  ա) նեյտրոնների թվի
  բ) պրոտոնների թվի
  գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային թվի
  դ) նեյտրոնների ու պրոտոնների թվերի տարբերության
  2. Ստորև թվարկված մեծություններից ո՞րն է համընկնում   146C
  և  147N   ատոմներում.
  ա) զանգվածային թիվը
  բ) պրոտոնների թիվը
  գ) նեյտրոնների թիվը
  դ) միջուկի լիցքը
  3. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ
  էներգիական մակարդակը.
  ա) 30
  բ) 32
  գ) 33
  դ) 34
  4. Ստորև թվարկվածներից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
  էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում.
  ա) կարգաթվի
  բ) խմբի համարի
  գ) պարբերության համարի
  դ) հարաբերական ատոմային զանգվածի
  5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական
  հատկությունները.
  ա) ուժեղանում են
  բ) թուլանում են
  գ) չեն փոփոխվում
  դ) կարող են և' ուժեղանալ, և' թուլանալ
  6. Ատոմի միջուկը կազմող մասնիկները ի՞նչ լիցք ունեն
  ա) միայն դրական
  բ) միայն լիցք չունեցող
  գ) դրական և լիցք չունեցող
  դ) դրական, բացասական և լիցք չունեցող
  7. Հետևյալ իզոտոպներից որի՞ միջուկն է նույնքան թվով նեյտրոն պարունակում, որքան
  24Mg իզոտոպի միջուկը.
  ա) 27AI 
  բ) 23Na
  գ) 28Si
  դ) 31P
  8. Հետևյալ քիմիական տարրերից որի՞ ատոմն ունի լրիվ լրացված երկու էներգիական
  մակարդակ.
  ա) բոր
  բ) հելիում
  գ) ֆտոր
  դ) նեոն
  9. Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն
  սկսվում են................... պարբերության տարրերից».
  ա) երկրորդ
  բ) երրորդ
  գ) չորրորդ
  դ) հինգերորդ
  10. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
  գծապատկերը.
   +5 ) 2  ) 3
  ա) բերիլիում
  բ) բոր
  գ) ածխածին
  դ) ազոտ   
 11. Համեմատեք մետաղական,ոչմետաղական հատկություններ;                        ա/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված մետաղական հատկությունները                                                                                                                       K թե Ca                                                                                                                                     Ca թե Mg                                                                                                                                                                                                                                                                  
   բ/Որ տարրի մոտ է ավելի ուժեղ արտահայտված ոչմետաղական հատկությունները                                                                                                               O թե F                                                                                                                                    
   O թե S           
 12.    

0 comments:

Отправить комментарий