четверг, 16 марта 2017 г.

Մթնոլորտի քիմիա


Նախագիծ ,,Մրթնոլորտի քիմիա..
Նպատակը՝

 1. Սովորել ոչ միայն թթվածին թեման այլ նաև տեղեկություն ստանալ տարբեր գազային նյութերի մասին,որոնք մտնում են մթնոլորտի կազմի մեջ
 2. ծանոթանալ էկոլոգիական խնդիրների հետ
 3. ծանոթանալ մթնոլորտի կազմի մեջ մտնող գազերի կիրառման հետ                                                                                                                                                                                    
 4. Պարտադիր                                                                                                                                                 Թթվածնի անձնագրի կազմումը                                                                                                                         Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:
  ·         Թթվածնի  ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները                                                       Թթվածնի կիրառումը 
  ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
 5. Լրացուցիչ                                                                                                                                                                                  
 6.  Թթվածնի ամենակարևոր հատկություններիմասին(շնչառություն,այրում)
      Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը·        ·       Թթվածնի հայտնագործումը Օզոնօզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
 7. ·         Ազոտի մասին
  ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
  ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
  ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտմանպատճառներըօդային ավազանի պահպանումը
  ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
  ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
  ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
  ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա

Աշխատանքները տեղադրել բլոգներում և միջինի ենթակայքում:
Տևողությունը՝երկու ամիս:

0 comments:

Отправить комментарий