пятница, 10 марта 2017 г.

Լաբորատոր փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից, ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով:

Ջրածնի հարցերը`
1.Ջրածնի անձնագիրը
 Քիմիական նշանը-------
 Քիմիական բանաձևը---
Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar-------
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-------
Իզոտոպները---
Պրոտիում-1H  , դեյտերիում-   2D,տրիտիում-3T
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը---
պարբերությունը-1խումբը----1խումբ,գլխավոր ենթախումբ 
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը---
(1p,0n)1e, +1)1e
Վալենտականությունը`1,օքսիդացման աստիճանը----, 0,+1,-1

Ջրածնի  մեկ ատոմի զանգվածը`        
                                                         
2.Ջրածինը բնության մեջ և համար մեկ տարրը տիեզերքում
3.Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում,քիմիական հատկությունները
4.Ջրածնի ֆիզիկական հատկությունները
5.Ջրածնի կիրառումը
6.Թթուներ
              
                      
                    Ջրածնի քիմիական հատկությունները
1.2H2 +O2 =2H2O
2.H2+Cl2=2HCl
 H2+S=H2S
3.2Na0+H20 =2Na+1H-1
Na0 -1e= Na+1
H20+2e= 2H-1
4.CuO +H2 = Cu +H2O
   սև             կարմիր   
Fe(OH)2=FeO +H2O
Fe2O3 +3H2= 3H2O +2Fe            
HgO +H2= H2O+Hg
S+4O-22+ H2O=H2SO3
Ca->CaO->Ca(OH)2->CaCl2
2Ca +O2=2CaO
CaO +H2O= Ca(OH)2
Ca(OH)2+2HCl= CaCl2+2H2O
PbO+H2= H2O+Pb


Ջրածնի ստացումը և քիմիական հատկությունները 
Սովորել`էջ 62-75,վարժ. Էջ64-65,69-70,73-74,75 Գծել էջ 77 աղյուսակը և սովորել:

Փորձ 1. Ջրածնի ստացումը ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով
2H2O =2H2 + O2
Սարքի մեջ ջուր լցնենք և հաստատուն էլեկտրական հոսանքանցկացնենք : Քիչ անց` U-ձև խողովակի երկու ճկափողում հավաքվում են գազեր, որոնց ծավալները տարբեր են, Խողովակներից մեկում գազի ծավալը երկու անգամ ավելի է: Ճշտելու նպատակով, թե ի՞նչ գազեր են առաջացել, առկայծող մարխը մոտեցնենք քիչ ծավալով գազին ու փականը բացենք: Մարխը բռնկվում է: Դա վկայում է, որ տվյալ գազը թթվածինն է: Այնուհետև երկրորդ խողովակին, որտեղ գազի ծավալը երկու անգամ ավելի է, այրվող մարխը մոտեցնենք ու փականը բացենք: Այս դեպքում բռնկվում է գազը և յուրահատուկ շառաչյունով այրվում: Նշանակում է երկրորդ գազը ջրածինն է:
Փորձ 2.     Ջրածնի ստացումը ակտիվ մետաղների և թթուների    
                               փոխազդեցությամբ
Փորձանոթի մեջ գցեք  3-4  հատ ցինկի կտորներ, վրան զգուշությամբ ձագարի միջոցով ավելացրեք աղաթթվի լուծույթ փորձանոթի  ¼ մասով: Ի՞նչ նկատեցիք:Անջատվող գազը ստուգեք այրվող լուցկու միջոցով: Գրեք քիմիական ռեակցիաների հավասարումները
    
                 Zn+2HCl=ZnCl2+H2
    
 Փորձ 3.     Ջրածնի ստացումը ալկալիական մետաղների և ջրի
                                               փոխազդեցությունից
                               2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
               Ալկալիական մետաղներն են`Li,  Na, K, Rb, Cs, Fr
Թասի մեջ լցրեք ջուր, վրան ավելացրեք մի քանի կաթիլ ֆենոլֆտալեին:Պինցետով նաֆտից հանեք նատրիում, չորացրեք ֆիլտրի թխթի միջոցով և զգուշությամբ գցեք ջրի մեջ:Լուծույթը ներկվեց մորու գույն:
Նույնը փորձը կարելի է կատարել կալցիումի հետ:
Փորձ 4.Ջրածնի փոխազդեցությունը պղնձի(II)օքսիդի հետ (ջրածնի վերականգնող) հատկությունը
   Փորձանոթի հատակին գդալիկի օգնությամբ մի քիչ պղնձի(II) օքսիդի  փոշի տեղադրեք և ամրացրեք ամրակալի թաթին թեք վիճակում,որպիսզի առաջացող ջուրը չլցվի  օքսիդի վրա: Նախորդ փորձում նկարագրված ձևով ստացեք ջրածին և.խողովակի միջոցով ջրածինը անցկացրեք պղնձի(II)օքսիդով լցված փորձանոթի մեջ փորձանոթը տաքացնելով սպիրտայրոցի միջոցով:Փորձանոթի պատերին առաջանում է փայլուն կարմրավուն թաղանթ` պղինձը, իսկ փորձանոթի վերին մասում հայտնվում են ջրի կաթիլներ:
Cu+2O -2+H20 =Cu0 +H2+1O-2
Cu+2  +2 e= Cu0-օքսիդիչ
H20-2e=2 H+1-վերականգնիչ
Առաջադրանքներ`
1.Գրեք ռեակցիայի հավասարումը:
2.Կազմեք  վերօքս ռեակցիայի էլեկտրոնային հաշվեկշիռը, նշեք օքսիդիչը և վերականգնիչը:
3.Ի±նչ հատկություն է ցուցաբերում ջրածինն այս ռեակցիայում:

4.Կազմեք ջրածնի փախազդեցության ռեակցիայի հավասարումը երկաթի(IlI) օքսիդի, վոլֆրամի օքսիդի հետ:

0 comments:

Отправить комментарий