понедельник, 27 марта 2017 г.

Երկշաբաթվա նախագծերի կատարողական


 1. Նախագըիծ՝Քիմիան և մեր սննունդը  Իշխանյան Մարինե,Բարսեղյան Մանե
Նախագիծ`Քիմիան և մթնոլորտը  
8-րդ դաս.                                                 
Ոսկանյան Կարինե՝

Պողոսյան Արեն՝
Մարկոսյան Միլենա՝
Բարսեղյան Մանե՝Թթվածին
Իշխանյան Մարինե՝Թթվածին,շմոլ գազ՝
Սարգսյան Մանե՝Ազոտ,Օքսիդներ՝
Խաչատրյան Վաչագան՝Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը՝
   Ռոման Բարսեղյան՝Ազնիվ գազեր՝                     
https://romanbarseghyan.wordpress.com/ 
                                                                                                                                                Նախագիծ`Քիմիական տարրերի տարածվածությունը 7-րդ դաս         
         Առաքելյան Դավիթ
՝https://davaraqelyan.wordpress.com/2017/04/10/%D5%B4%D5%A5%D5%A6-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B2-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D6%87-%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A8          
     Այնթաբյան Նվարդ

          https://www.youtube.com/watch?v=uELWxAmOt5k                                                      
             Արամյան Վարդան՝ http://vardanaramyan1.blogspot.am/search/label/%D5%94%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1 

        Ավետիսյան Հայկ
 1. Աննա Իսախանյան՝
  Էլեն Աբգարյան՝
  Կոբալյան Ալեքսանդր՝
  Հովհաննիսյան Սամվել՝
  Մարիա Սուքոյան
  Վիկտորիա-Անի Միկաիլ
  Նվարդ Այնթաբյան՝
  Արգայան Էլեն                   
  https://elenabgaryan.wordpress.com/2017/04/04/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%AB%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4/                                                                                                              Մինասյան Սերգեյ՝ 
 2.                                   
 3. Նախագիծ` <<Սովորող սովորեցնող>>նախագիծ                                      4.04 երեքշաբթի տարբեր նախակրթարանների 5-րդ դասարանի սովորողների հետ համատեղ քիմիայի դաս,,
 4. Սովորող սովորեցնող ..նախագծի շրջանակում:Տես         Ընտրության խմբի հետ:
 5. 11.04 երեքշաբթի ,, Բնագիտական խաղ-վիկտորինա..  5-րդ դասարանցիների համար:Կազմակերպիչներ`Սուսան Սահակլյան,Հասմիկ Նալբանդյան,վարողներ`քիմիայի ընտրության խմբի և ,,Աստղագետներ..խմբի սովորողները:

0 comments:

Отправить комментарий