воскресенье, 12 марта 2017 г.

Ֆլեշմոբ մարտ 2017

Ֆլեշմոբ մարտ 2017 
1.Առաջարկեք հետևյալ խառնուրդի՝պղնձի (II)օքսիդի,կալիումի քլորիդի,պայտածուխի և երկաթի խարտուկի: բաժանման եղանակներ:
2. Որոշեք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ նյութերում՝ HСl, Cl2, HClO2 , HClO3 , Cl2O7 Հետևյալ նյութերից որոնք են հանդես գալիս միայն օքսիդիչ,որոնք՝ միայն վերականգնիչ և որոնք՝և օքսիդիչ և վերականգնիչ:
3.Էլեկտրոնային հաշվեկշռի միջոցով հավասարրեք ռեակցիան,նշեք օքսիդիչը և վերականգնիչը:
КСlO3 → КС1 + КСlO4.
4.Քիմիայի լաբորատորիայում 8 -րդ դասարանի սովորողները կատարում էին գործնական աշխատանք՝Թթվածնի ստացումը  կալիումի պերմանգանատի ջերմային քայքայումից: Հանկարծ Արմենի փորձանոթը կոտրվեց և 2գ կալիումի պերմանգանատը թափվեց սպիրտայրոցի բոցի վրա :Առաջացավ բոցավառություն,որը հասավ մինչև առաստաղ:Արմենը զրկվեց շարունակելու փորձը,որովհետև նա խախտել էր անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում:Որոշեք անջատված թթվածնի ծավալը(ն.պ.),եթե կալիումի պերմանգանատը պարունակում էր 0,02գ խառնուրդ:

5;Որ տարրը կարելի է անվանել կյանքի և մահվան և ինչու:

0 comments:

Отправить комментарий