понедельник, 27 февраля 2017 г.

Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ
Քիմիական տարրերի տարածվածությունը աերկրի կեղևումբմթնոլորտումգծովի ջրումդմարդու օրգանիզմում
Մթնոլորտում տարրերի պարունակությունն այլ էԵրկրի մակերևույթին
մոտ շերտերում հիմնականում ազատ ազոտ է (78 %) և թթվածին (21 %): Ամենավերևի շերտերում գերակշռում է ջրածինը:
Մարդու օրգանիզմում առավել շատ են թթվածինըածխածինըջրածինը և ազոտը:

Բնության մեջ ազատ վիճակումայսինքն՝ պարզ նյութի ձևով հանդիպում են ազոտը և թթվածինը՝ օդումծծումբըպղինձըարծաթըոսկին և էլի մի քանի ուրիշ տարրեր՝հանքանյութերումՔիմիական տարրերի մեծամասնությունը բնության մեջ գտնվում է բարդ նյութերի՝ քիմիական միացությունների ձևով Քիմիական տարրերի ատոմները տարբեր ձևերով միանում ենառաջացնելով  նյութեր:
Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը
Սովորել`էջ 58-61,վարժ էջ 62

0 comments:

Отправить комментарий