вторник, 13 декабря 2016 г.

Թթվածին


 •   Թթվածին     +խնդիրներ <<Թթվածին>>թեմայից
  Էջ89-90,96,102,109,112,117,122,127-128
 • Պարտադիր                                                                                                                                                                                         Թթվածնի անձնագրի կազմումը                                                                   Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը
  ·         Թթվածնի  ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները                          Թթվածնի կիրառումը
  ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
 • Լրացուցիչ
 •  Թթվածնի ամենակարևոր հատկություններիմասին(շնչառություն,այրում)
      Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը·        ·         Թթվածնի հայտնագործումը Օզոնօզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
 • ·         Ազոտի մասին
  ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
  ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
  ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտմանպատճառներըօդային ավազանի պահպանումը
  ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
  ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
  ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
  ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա

 • https://photopeach.com/album/vm6f3i
Նշվածները նախագծային թեմաներն են
Թթվածնի անձնագրի կազմումը`
 Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը-------
 Քիմիական բանաձևը---
Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar-------
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-------
Իզոտոպները---16O,17O,18O
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը---
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը---
Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը-----
Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը----
Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ
https://photopeach.com/album/vm6f3i

0 comments:

Отправить комментарий