понедельник, 12 декабря 2016 г.

Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների

Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների
Քննարկվող հարցեր

 • Պարզ և բարդ նյութեր
 • Մետաղներ,ոչմետաղներ
 • Օքսիդ,թթու,հիմք,աղ
 • Միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանակման
 • Քիմիական բանաձև
 • Քիմիական հավասարումներ                                                                                                                 Տնային`   Խնդիրներ էջ 26                                                                                                                                       Թթվածին     +
 •     Ինչ է մթնոլորտը,շերտերը
  ·         Օդի բաղադրությունը
  ·         Թթվածնի ամենակարևոր հատկությունների մասին(շնչառություն,այրում)
  ·         Թթվածնի հայտնագործումը
  ·         Թթվածնի անձնագրի կազմումը
  ·         Թթվածնի ստացումը արդյունաբերությունում և լաբորատորիայում
  ·         Թթվածնի հատկությունները
  ·         Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
  ·         Օզոն, օզոնային շերտ,օզոնային ճեղքերի վտանգավորությունը
  ·         Ազոտի մասին
  ·         Ածխաթթու գազ և շմոլագազ
  ·         Ազնիվ գազեր ն նրանց կիրառումը
  ·         Օդի էկոլոգիական վիճակը,մտնոլորտի աղտոտման պատճառները, օդային ավազանի պահպանումը
  ·         Ջերմոցային էֆֆեկտ
  ·         Ծխելը և օդի ախտոտվածությունը
  ·         Թթվածինպարունակող նյութեր՝օքսիդներ
  ·         Ֆոտոսինթեզը որպես քիմիական ռեակցիա և բույսերի դերը օդի բաղադրության վրա

0 comments:

Отправить комментарий