понедельник, 28 ноября 2016 г.

Ատոմի կառուցվածք,պարբերական համակարգ

 Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը::
<<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.


  1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
  2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
  3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
  4. ատոմի բաղադրությունը …. 
  5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
  6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
  7. ատոմի կառուցվածքը….
  8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
  9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում
  10. Լրացուցիչ առաջադրանք՝  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……,

0 comments:

Отправить комментарий