воскресенье, 27 ноября 2016 г.

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4. Հաշվել՝Mr 
5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
7.Նյութը բարդ է, թե պարզ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը
Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Օրինակ՝Na2CO3
  1.Նյութի անվանումը՝Նատրիումի կարբոնատ կամ լվացքի սոդա
  2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը՝ Na-նատրիում, C-ածխածին,  O-թթվածիմ
  3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում՝մեկ մոլեկուլում կա՝2Na,1C,3O ատոմներից
4. Հաշվել՝Mr ՝Mr(Na2CO3)=2·23+12+3·16=106
 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
m (Na): m(C): m(O)=46:12:48
  6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
w (Na)=46/106·100%=43%
w (C)=12/106·100%=11%
w (O)=48/106·100%=100%-(43%+11%)=45%
  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ
        8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը`
      m0=106 · 1,66•10-27կգ =175,96•10-27կգ =1,76•10-25կգ 
Mr(H2O)=1·2+16=18

w (O)=16/18·100%


0 comments:

Отправить комментарий