пятница, 18 ноября 2016 г.

Թեստ 3-7

Թեստ 3

1. Թվարկվածներից ո՞րը քիմիական երևույթ չէ.

 1) լուցկու այրվելը 2) կաթի թթվելը 3) օդի հեղուկանալը 4) դինամիտի պայթելը 

2.Ո՞ր  պնդումներն են ճիշտ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածի վերաբերյալ.

       ԱՉափողականություն չունի

       Բ .Տրված է պարբերական համակարգում

       Գ.Ցույց է տալիս,թե քանի անգամ է տարրի ատոմի զանգվածը մեծ զանգվածային ատոմային միավորից

               Ընտրել ճիշտ պատասխանների շարքը.

       1.միայն Ա-ն Բ-ն

        2.բոլորը

        3. միայն Ա-ն Գ-ն

         4. միայն Բ-ն Գ-ն


3. 
Արծաթե սկահակ բառակապակցության մեջ ո՞րն է նյութըև ո՞րը՝ մարմինը

1) արծաթը մարմին էսկահակը՝ նյութ 2) և՛ արծաթըև՛ սկահակը նյութեր են 

3) և՛ արծաթըև՛ սկահակը մարմիններ են 4) արծաթը նյութ էսկահակը՝ մարմին

4. Ո՞ր պինդ նյութի մոլեկուլն է երկատոմ

1) յոդ 2) նատրիումի նիտրատ 3) ֆոսֆոր 4) երկաթ

5. Ստորև տրված նյութերի ո՞ր հավաքածուն է կազմված միայն բարդ նյութերից

1) ծծումբ ապակի քլոր 2) ֆոսֆոր աղ մարմար 3) օզոն կավահող սոդա 4) կավիճ սպիրտ մեթան 

6. Քանի՞  բարդ  նյութ  կա  հետևյալ  շարքումալյումինշաքարջուր,  ազոտմագնեզիում,  աղաթթուկալցիումի  կարբոնատ,կերակրի  աղերկաթոսկի.

1.  6                   3.  5

2.  4                   4.  7:

7.Ո՞ր  շարքում  են  գրված  միայն  պարզ  նյութեր.

1.ջրածինթթվածինկերակրի  աղ             3.ծծումբֆոսֆորկավիճ

2.թթվածիներկաթազոտ                             4.շաքարջուրածխածին


8. 
Թվարկվածներից ո՞րն է պարզ նյութ.

 1) ածխածին 2) շմոլ գազ 3) աղաթթու 4) ածխաթթու գազ


 9. 
Որքա՞ն է 1 ատոմ ծծմբի զանգվածը (գ). 

1) 16 2) 32 3) 5,312×10-23     4) 1,66× 10-27 


 10. 
Նշված երևույթներից ո՞րն է ֆիզիկական

1) բաժակի կոտրվելը 2) տաքացնելիս պղնձի սևանալը  3) ծծմբի այրվելը 4) կաթի թթվելը 


11.
Ինչի՞ է հավասար երկաթի կոլչեդանի (FeS2հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

1) 240 2) 120 3) 64 4) 48 


12. 
Որքա՞ն է ալյումինի օքսիդի`Al2O3 1 մոլեկուլի զանգվածը(գ). 

1) 1,69 10-22 2) 102 3) 1,66 10-24 4) 204 


 13. 
Տրված միացություններից՝ MgSO4, CaSO4, BaSO4, SrSO4, որո՞ւմ է ծծմբի զանգվածային բաժինն ամենամեծը.

 1) MgSO4 2) CaSO4 3) BaSO4 4) SrSO4


 14. 
Թվարկված պնդումներից որո՞ւմ թթվածինը չի հիշատակվում որպես պարզ նյութ.  1) անգույն գազ է 2) օքսիդների մոլեկուլների բաղադրամաս է 3) օդի բաղադրամաս է 4) նպաստում է այրմանը 


15. H 
քիմիական նշանը ցույց է տալիս.

 1) ջրածնի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը 2) ջրածնի մեկ ատոմը 3) ջրածնի մոլային զանգվածը 4) ջրածնի մեկ մոլեկուլը 


16. 
Որքա՞ն է ջրի մեկ մոլեկուլի զանգվածը (գ). 

1) 18 2) 6,02 · 10-23 3) 2,99 · 10-23 4) 0,018 


17 
Ատոմ հունարենից թարգմանաբար նշանակում է

1) բաժանելի 2) անբաժանելի 3) զանգված 4) անփոխարինելի 


18. 
Ո՞ր նյութի համար կարելի է գրել որոշակի բանաձև

1) թեյի թուր մ 2) օդ 3) թթվածին 4) մածուն 


19Ո՞րն է ճիշտ արտահայտություն

1) ջրի ատոմ 2) ալմաստի մոլեկուլ 3) օդի մոլեկուլ 4) մեթանի մոլեկուլ 


20 
Ի՞նչ փոփոխության են ենթարկվում մոլեկուլները ֆիզիկական երևույթների ընթացքում

1) պահպանվում են 2) քայքայվում են 3) կիսվում են 4) միանում են 


21. 
Ինչպե՞ս են փոխվում ատոմների զանգվածները քիմիական փոխարկումների ընթացքում

1) մեծանում են 2) մնում են անփոփոխ 3) փոքրանում են 4) կրկնապատկվում են 


22. 
Ո՞ր զույգում վերցված նյութերի հավասար զանգվածներն են պարունակում նույն թվով թթվածնի ատոմներ. 1) K2և CaO 2) CO2 և SO3) Fe(OH)3և Al2O3 4) MgO և NaOH 

 

 


23. 
Ո՞ր զույգում վերցված նյութերում է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը նույնը  1) HNO3 և HPO3 2) H3PO4 և H2SO4 3) Al2O3 և CrO3 4) Al2O3 և Cr2O3

0 comments:

Отправить комментарий