среда, 30 ноября 2016 г.

Դեկտեմբեր-հունվար

Դեկտեմբեր-հունվարhttp
 • Ձմեռային ճամբարի ջոկատավար`8.1 դասարան
 • Կայքի սպասարկում  http://middle.mskh.am/archives/4145
 • Նախագիծ`Ֆիզիկական և քիմիական երևույթները մեր շրջապատում`//www.slideshare.net/victoriamikail1/ss-69598203
 • ֆլեշմոբի հարցերի կազմում՝http://qimia7-9.blogspot.am/2016/12/blog-post_3.html
 • Ուսումնական ձմեռ նախագիծ՝http://qimia7-9.blogspot.am/2016/11/blog-post_27.html

понедельник, 28 ноября 2016 г.

Միացման,քայքայման ռեակցիաներ

Միացման  ռեակցիաներ`
Փորձ 1.  Մետաղների  (մագնեզիումի, պղնձի)փոխազդեցությունը  թթվածնի  հետ: Մագնեզիումի  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի  հետ:
Mg->MgO->Mg(OH)2
Սարքավորումներ`Սպիրտայրոց, լուցկի, հալքանոթի  աքցան, բաժակ
Ազդանյութեր`մագնեզիում, պղինձ, ջուր, հայտանյութեր[
Մագնեզիումի  ժապավենը  հալքանոթի  աքցանով  սեղմեք  և  այրեք  սպիրտայրոցի  բոցի  վրա:
Փորձ 2.  Ստացվող  նյութը  լցրեք  ջրի  մեջ: Ինչպե՞ս  կարելի  է ապացուցել  հիմքի  առաջացումը:
Ի՞նչ  նկատեցիք: Գրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիաների  հատկանիշները: Ո՞ր  նյութերն  են  կոչվում  հայտանյութեր:
Փորձ 3. Այժմ  սպիրտայրոցի  բոցում  տաքացրեք  կարմրավուն  պղնձե  թիթեղը:
 Ի՞նչ  նկատեցիք: Գրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:
Քայքայման  ռեակցիաներ`
Փորձ 1.Մալաքիտի  ջերմային  քայքայումը, ջրի  քայքայումը  հաստատուն  էլեկտրական  հոսանքով,ջրածնի  պերօքսիդի  քայքայումը  կատալիզատորի  միջոցով
Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, փորձանոթ, սպիրտայրոց, լուցկի, գազատար  խողովակ  ունեցող  խցան, բաժակ
Ազդանյութեր`Մաքաքիթի (CuOH)2CO2 կանաչ  փոշի, ջուր, ջրածնի  պերօքսիդի  լուծույթ, կրաջուր
Փորձ 2.Ամոնիումի բիքրոմատի`(NH4)2Cr2O7
Սարքավորումներ`ճենապակյա տարա,ամոնիումի բիքրոմատ,սպիրտ,լուցկի
Տարայի վրա լցնել ամոնիումի բիքրոմատը,վրան ավելացնել մի քանի կաթիլ սպիրտ և վառել լուցկիյով:

Ատոմի կառուցվածք,պարբերական համակարգ

 Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը::
<<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.


 1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
 2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
 3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
 4. ատոմի բաղադրությունը …. 
 5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
 6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
 7. ատոմի կառուցվածքը….
 8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
 9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում
 10. Լրացուցիչ առաջադրանք՝  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……,

воскресенье, 27 ноября 2016 г.

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում
4. Հաշվել՝Mr 
5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
7.Նյութը բարդ է, թե պարզ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը
Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Օրինակ՝Na2CO3
  1.Նյութի անվանումը՝Նատրիումի կարբոնատ կամ լվացքի սոդա
  2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը՝ Na-նատրիում, C-ածխածին,  O-թթվածիմ
  3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում՝մեկ մոլեկուլում կա՝2Na,1C,3O ատոմներից
4. Հաշվել՝Mr ՝Mr(Na2CO3)=2·23+12+3·16=106
 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m
m (Na): m(C): m(O)=46:12:48
  6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w
w (Na)=46/106·100%=43%
w (C)=12/106·100%=11%
w (O)=48/106·100%=100%-(43%+11%)=45%
  7.Նյութը բարդ է, թե պարզ` բարդ
        8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը`
      m0=106 · 1,66•10-27կգ =175,96•10-27կգ =1,76•10-25կգ 
Mr(H2O)=1·2+16=18

w (O)=16/18·100%


Ուսումնական ձմեռ

Ուսումնական ձմեռ

воскресенье, 20 ноября 2016 г.

Գործնական աշխատանք՝:Խնդիրների լուծւմ

Գործնական աշխատանք:Խնդիրների լուծւմ