суббота, 8 октября 2016 г.

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Գործնական աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում
Գործնական  աշխատանք `Նյութերի հատկությունների ուսումնասիրում`
Ղեկավարվելով  հետևյալ  սխեմայով  բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 
Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութը
Նյութի անվան.
Ագրեգ.
վիճակը
գույնը
հոտը
համը
Խտու-
թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.
ջրում
tհալմ.
tեռմ.
Ջերմա-
Էլեկտրա-հաղորդակց.
Պլաստ.

-


:

0 comments:

Отправить комментарий