понедельник, 10 октября 2016 г.

Քիմիական տարրերի նշանները

Քիմիական տարրերի նշանները
Որոշ քիմիական տարրերի նշաններն ու անվանումները
Աղյուսակ
Քիմիական տարրերի
հայերեն
անվանումը

Քիմիական
տարրերի
լատիներեն
անվանումը

Լատինական
անվան արտա- 
սանությունը

Քիմիական
նշանը

Քիմիական
նշանի
արտասանու-
թյունը

1
Թթվածին
Oxygenium
Օքսիգենիում
O
O
2
Ջրածին

Hydrogenium
Հիդրոգենիում
H
Հաշ
3
Ազոտ
Nitrogenium
Նիտրոգենիում
N
Էն

4
Ածխածին
Carboneum
Կարբոնեում
C
ցե

5
Ֆոսֆոր
Phosphorus
Ֆոսֆորուս
P
Պէ
6
Ֆտոր
Fluorum
Ֆլուորում
F

Ֆտոր
7
Յոդ
Jodum
Իոդում
J

Յոդ
8
Կալիում
Kalium
Կալիում
K
Կալիում
9
Բրոմ
Bromum
Բրոմում
Br
Բրոմ
10

Սիլիցիում
Silicium
Սիլիցիում
Si
Սիլիցիում
11
Նատրիում
Natrium
Նատրիում
Na
Նատրիում
12
Կալցիում
Calcium
Կալցիում
Ca
Կալցիում
13
Բարիում
Barium
Բարիում
Ba
Բարիում
14

Ալյումին
Aluminium
Ալյումին
Al
Ալյումինիում
15
Երկաթ
Ferrum
Ֆեռում
Fe
Ֆեռում
16

Ծծումբ
Sulphur
Սուլֆուր
S
Սուլֆուր
17
Պղինձ
Cuprum
Կուպրում
Cu
Կուպրում
18
Ոսկի
Aurum
Աուրում
Au

Աուրում
19
Քլոր
ChIorum
Քլորում
Cl

Քլոր
20
Մագնեզիում
Magnezium
Մագնեզիում
Mg

Մագնեզիում
21
Արծաթ
Argentum
Արգենտում
Ag

Արգենտում
22
Մանգան
Manganum
Մանգանում
Mn

Մանգանում
23
Ցինկ
Zincum
Ցինկում
Zn
Ցինկում
24
Կապար
Plumbum
Պլյումբում
Pb

Պլյումբում
25
Սնդիկ
Hydrargyrum
Հիդրարգիրում
Hg

Հիդրարգիրում


Լրացուցիչ առաջադրանքներ.
Դասարանում`Պարբերական համակարգից արտագրել H,A,R,M,S,C,O-ով սկսվող բոլոր տարրերը,գրել նրանց հայկական անվանումները::
Տնային``սովորել`էջ 52-56.վարժ.էջ 57


1. Ո՞ր քիմիական տարրերն են ստացել իրենց անվանումները ըստ աշխարհամասերի:
2. Թվարկեք այն տարրերը, որոնք իրենց անվանումները ստացել են ըստ երկրների անվամբ:
3. Ո՞ր տարրերի անվանումների մեջ են մտնում գետերի անուներ:
4. Գտեք այն քիմիական տարրի անվանումը,որի մեջ ,եթե փոխեք առաջին տառը , ապա կստանաք նեղուցի անունը , որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև:
5. Ո՞ր քիմիական տարրի անվանումի մեջ է մտնում Թուրքիայի մեջ գտնվող լճի անունը:
Գրեք այն տարրերի նշանները, տարածվածությունը և կիրառումը :

0 comments:

Отправить комментарий