среда, 14 сентября 2016 г.

Գործնական աշխատանք Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ
Քննարկվող հարցեր
Ինչ է երևույթը
 1. Որ երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ
 2. Որ երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ
  1. Որոնքն են քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:                                                                     Փորձեր                                                                                                                                                                                  1.Փարաոնյան օձեր   
  2. Հրաբուխ`ամոնիումի բիքրոմատի ջերմային քայքայումը
  3. Հրավառություն`մագնեզիումի այրումը
  4.  Մոմի հալումը և սառեցումը ջրի միջոցով
  5. Խմելու սոդայի լուծույթի և աղաթթվի փոխազդեցություն`գազի անջատում
  6. Պղնձրջասպ-ի լուծույթի և նատրիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունը`նստվածքի առաջացում
  7. Ապակյա խողովակի դեֆորմացիան տաքացնելիս;                                                                                                                                                                                                     Ցանակացած փոփոխություն բնությանմեջ կոչվում է երևույթԵրևույթները լինում են ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակըձևը և չափսերը:
 Ֆիզիզկական երևույթներապակուկավիբաժակիկոտրվելը

Քիմիական երևույթներորոնց ժամանակառաջանում են նոր նյութերռեակցաներ:
 Քիմիական առեակցիաների հատկանիշներըգույնի,հոտի համի փոփոխությունէներգիայի անջատումկամ կլանումստվածքի առաջացում և գազի անջատում                                                                                                                           Գործնական աշխատանք`ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում
 1. Ֆիզիկական երևույթներ
  Քիմիական ռեակցիաներ


   
                                    Հարցեր և վարժություններ 
1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 
2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք). ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը
 3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 
4. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).  
 ա) ջրի եռալը
 բ) արծաթե զարդի սևանալը
 գ) երկաթի ժանգոտվելը 
դ) կաթի թթվելը
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
 6. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:
Տնային առաջադրանքներ
1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 
2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 
Տնային` սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46

1 комментарий: