четверг, 1 сентября 2016 г.

Նախագւծ`մեզ շրջապատող նյութերի ուսումնասիրում

Նախագիծ`մեզ շրջապատող նյութերի ուսումնասիրում
Նպատակը՝

 • Կրկնել քիմիական հիմնական անցած հասկացողությունները
 • տեղեկություններ հավաքել,հաշվարկներ կատարել կենցաղում,իրենց շրջապատում հանդիպող նյութերի վերաբերյալ:Այս նախագծով լուծվում է երկու խնդիր՝կրկնողություն և ծանոթացում հայտնի,ամեն օր շփվող նյութերի հետ:

Սովորողները ընտրում են իրենց ցանկացած նյութը և պատասխանում հետևյալ հարցերին`
 1. Օրինակ`Սննդի սոդա`NaHCO3,  քացախ`CH3COOH (քացախաթթու), էթիլ սպիրտ` C2H5OH, ,
 2. լյուկոզ`C6H12O6, ,շաքար` C12H22O11,8. կավիճ`CaCO3, 9. հանգած կիր` Ca(OH)  և այլն
 1. Նյութի անվանումը և բանաձևը
 2. Ինչ տարրերից է կազմված նյութը
 3. Ամեն մի տարրից քանի ատոմ կա մոլեկուլում
 4. Բնութագրել տարրերը ըստ պարբերական համակարգի                                            

 1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
 2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
 3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
 4. ատոմի բաղադրությունը …. 
 5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
 6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
 7. ատոմի կառուցվածքը….
 8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
 9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում                                                                                                                                                                                                                                     5.Նյութի ֆիզիկական հատկությունները                                                          
   Նյութի անվանումը
  ագրեգ.
  վիճակը
  գույնը 
   հոտը
  համը
   ջրում լուծելիությունը
  խտությունը
   հալման
  ,եռման ջերմասդտիճանը
  ջերմա- և էլեկտրա-
  հաղորդ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6.Նյութի քիմիական հատկությունները                                                                                 7.Հաշվել 
    Mr                                                                                                                         8. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները                                                         9.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները                                                                         10.Նյութի կիրառումը և ֆիզիոլոգիական հատկությունները                                               

0 comments:

Отправить комментарий