четверг, 25 августа 2016 г.

Նախագիծ՝Քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները

Նախագիծ`Քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները
·         Արդիականությունը և նշանակությունը.
Դիտարկելով հարցեր էկոլոգիայի, բժշկության, էներգետիկայի, արդյունաբերության կամ գյուղատնտեսության բնագավառից, մարդը հաճախ է բախվում քիմիային՝ նյութի կառուցվածքի ու փոխարկումների մասին գիտությանը:Առանց քիմիական գիտելիքների հնարավոր չէր լինի աշխարհի մասին գիտական պատկերացումներ ձևավորել, քանզի մարդուն շրջապատող նյութական աշխարհն անընդհատ ենթարկվում է փոփոխությունների, իսկ քիմիայի ուսումնասիրության առարկան հենց նյութն է, դրա փոխարկումը, հատկություններն ու կիրառումը: Քիմիան զբաղվում է մեզ շրջապատող նյութերի ուսումնասիրությամբ: Ինչի՞ց են կազմված նյութերը, ինչպե՞ս են միմյանց հետ փոխազդեցության մեջ մտնում՝ տարբեր տեսակի էներգիայի ազդեցությամբ, ինչպիսի՞ն է կենդանի օրգանիզմներում դրանց դերը:Քիմիան առնչվում է սննդի, գյուղատնտեսության, հրուշակեղենի, ֆոտոժապավենի, գործվածքների,, դեղամիջոցների, կենսական պրոցեսների հետ և ծառայում մարդու կենսամակարդակի բարձրացմանը: Քիմիայի իմացությունը մեծապես նպաստում է աշխարհայացքային գաղափարների ձևավորմանը և վճորոշ ազդեցություն ունի քավաքակրթության, գիտատեխնիկական առաջընթացի վրա:Մեզ շրջապատող կենցաղային իրերից սկսաց մինչև նորագույն տեխնոլոգիաներն  անհնար է պատկերացնել առանց համակարգված քիմիական գիտելիքների:Քիմիայի իմացությունը հնարավորություն է տալիս կանխել շրջակա աշխարհին սպառնացող վտանգները լուծել էկոլոգիական հիմնախնդիրներԱյս նախագծում սովորողները պետք է անրադառնան նաև քիմիայի զարգացումից առաջացած էկոլոգիական խնդիրներին,ճանաչեն վտանգավոր և թունավոր նյութերը իրենց շրջապատում,նրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա,  կարողանան լուծել էկոլոգիական խնդիրներ:
·                                            
                         Նպատակը՝    

 1. 7-րդ դասարանի սովորողներին ծանոթացնել քիմիայի լաբորատորիայի,սարքերի,նյութերի հետ
 2. Օգտակար և վտանգավոր նյութերը շրջակա միջավայրում,նրանց ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների  և շրջակա միջավայրի վրա,նրանց կիրառման բնագավառները :
 3. Անվտանգության կանոնները քիմիական լաբորատորիայում,նյութերի անվտանգ օգտագործումը առօրյա կյանքում:Առաջին օգնությունը վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս: Թունավոր, բռնկվող և պայթունավտանգ նյութեր:.
 4. Քիմիայի զարգացման պատմությունը
 5. Քիմիան որպես բնագիտական առարկա   
·                                                          Ընթացքը.
Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են թեմաները , ինքնուրույն աշխատում են,կատարում են սոցիոլոգիական հարցում:

Քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները`
Քիմիան և կենցաղը
Քիմիան և սննունդը
Քիմիան և շինարարությունը
Քիմիան և ռազմագիտությունը
Քիմիան և տիեզերքը
Քիմիան և գյուղատնտեսությունը
 • Ոսկերչություն,արծաթագործություն,ակնագործություն և քիմիան
 • Քիմիան և կոսմետոլոգիա
 • Քիմիական նյութերը խաղալիքներում
 • Քիմիան և բժշկություն
 • Քիմիան կենդանի օրգանիզմներում
 • Քիմիան և կահույքը

և այլն

 Թեմաների ներկայացում  դասերի ժամանակ և տեղադրում բլոգներում:
·         Ժամանակացույցը. Մեկ ամիս
·         Նախատեսված ճամփորդությունը՝ Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ
·         Արդյունքների ամփոփումը, գնահատումը

·         Եզրակացումը

0 comments:

Отправить комментарий