пятница, 26 августа 2016 г.

,,Կրթահամալիրը կրթական պարտեզ..նախագիծ

Բակի բարեկարգման , բարելավման աշխատանքներ
Ճամփորդություն ջերմոցներ, ջերմոց-սրահներ, Կարին տնկարան
Նախագծի ընթացքը

  • Ընտրել համապատասխան տարածք
  • Մաքրել, կարգի բերել
  • Ուսոմնասիրել տվյալ տարածքի պայմաններում աճող համապատասխան բույսերի՝  մագլցող , ծաղկող, խնամքը
  • Նախագծին ներգրավել ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր կարող են գտակար լինել իրենց խորհուրդներով, տրմադ րել անհրաժեշտ բույսերի կտրոններ և այլն
  • Աշխատանքը ավարտելուց հետո սահմանել ամենօրյա հսկողություն, խնամք
  • Հոկտեմբերի 12-ին հերթապա 8.4ի դասարանի հետ փխրեցրել ենք Միջին դպրոցի ներքին բակը:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       http://middle.mskh.am/archives/1743           
  • Սեպտեմբերի   23-ին ճամփորդություն ,,Կարին.. տնկարան՝փորձի փոխանակման,տնկիների ուսումնասիրման նպատակով:Որոշտնկիների տեղափոխումը կրթահամալիր և ,,Կարին..տնկարանի աշխատակիցների հետսիրումը:                                                                                                                                                                                           http://qimia7-9.blogspot.am/2016/09/blog-post_21.html                                      http://middle.mskh.am/archives/1068                                                                       Բնագիտության բաց լսարանի մաքրման աշխատանքներ՝օգոստոսի 31  ը 2016թ.                                                        image  image         image       image       image                image   

0 comments:

Отправить комментарий