четверг, 25 августа 2016 г.

Քիմիան կյանք է

Նախագիծ`Քիմիան կյանք է
·         Արդիականությունը և նշանակությունը.
Դիտարկելով հարցեր էկոլոգիայի, բժշկության, էներգետիկայի, արդյունաբերության կամ գյուղատնտեսության բնագավառից, մարդը հաճախ է բախվում քիմիային՝ նյութի կառուցվածքի ու փոխարկումների մասին գիտությանը:Առանց քիմիական գիտելիքների հնարավոր չէր լինի աշխարհի մասին գիտական պատկերացումներ ձևավորել, քանզի մարդուն շրջապատող նյութական աշխարհն անընդհատ ենթարկվում է փոփոխությունների, իսկ քիմիայի ուսումնասիրության առարկան հենց նյութն է, դրա փոխարկումը, հատկություններն ու կիրառումը: Քիմիան զբաղվում է մեզ շրջապատող նյութերի ուսումնասիրությամբ: Ինչի՞ց են կազմված նյութերը, ինչպե՞ս են միմյանց հետ փոխազդեցության մեջ մտնում՝ տարբեր տեսակի էներգիայի ազդեցությամբ, ինչպիսի՞ն է կենդանի օրգանիզմներում դրանց դերը:Քիմիան առնչվում է սննդի, գյուղատնտեսության, հրուշակեղենի, ֆոտոժապավենի, գործվածքների,, դեղամիջոցների, կենսական պրոցեսների հետ և ծառայում մարդու կենսամակարդակի բարձրացմանը: Քիմիայի իմացությունը մեծապես նպաստում է աշխարհայացքային գաղափարների ձևավորմանը և վճորոշ ազդեցություն ունի քավաքակրթության, գիտատեխնիկական առաջընթացի վրա:Մեզ շրջապատող կենցաղային իրերից սկսաց մինչև նորագույն տեխնոլոգիաներն  անհնար է պատկերացնել առանց համակարգված քիմիական գիտելիքների:Քիմիայի իմացությունը հնարավորություն է տալիս կանխել շրջակա աշխարհին սպառնացող վտանգները լուծել էկոլոգիական հիմնախնդիրներԱյս նախագծում սովորողները պետք է անրադառնան նաև քիմիայի զարգացումից առաջացած էկոլոգիական խնդիրներին,ճանաչեն վտանգավոր և թունավոր նյութերը իրենց շրջապատում,նրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա,  կարողանան լուծել էկոլոգիական խնդիրներ:
·                                                 Բովանդակությունը.
Օգտակար և վտանգավոր նյութերը շրջակա միջավայրում,նրանց ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմների  և շրջակա միջավայրի վրա,նրանց կիրառման բնագավառները :Անվտանգության կանոնները քիմիական լաբորատորիայում,նյութերի անվտանգ օգտագործումը առօրյա կյանքում:Առաջին օգնությունը վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս: Թունավոր, բռնկվող և պայթունավտանգ նյութեր:.  
·                                                          Ընթացքը.
Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են թեմաները , ինքնուրույն աշխատում են,կատարում են սոցիոլոգիական հարցում:
Քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները`
Քիմիան և կենցաղը
Քիմիան և սննունդը
Քիմիան և շինարարությունը
Քիմիան և ռազմագիտությունը
Քիմիան և տիեզերքը
Քիմիան և գյուղատնտեսությունը
Քիմիան և ռազմագիտությունը 
  • Ոսկերչություն,արծաթագործություն,ակնագործություն և քիմիան
  • Քիմիան և կոսմետոլոգիա
  • Քիմիական նյութերը խաղալիքներում

և այլն

 Թեմաների ներկայացում  դասերի ժամանակ և տեղադրում բլոգներում:
·         Ժամանակացույցը. Մեկ ամիս
·         Նախատեսված ճամփորդությունը՝ Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ
·         Արդյունքների ամփոփումը, գնահատումը

·         Եզրակացումը

0 comments:

Отправить комментарий