среда, 24 августа 2016 г.

Դաս 4 Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

Գործնական   աշխատանք`Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները     (միացման  ռեակցիաներ`  մագնեզիումի  այրումը,  պղնձի  օքսիդացումը   տաքացնելիս,քայքայման` մալախիտի  քայքայումը):
              
Միացման  ռեակցիաներ`                 Փորձ 1.  Մետաղների (մագնեզիումիպղնձիփոխազդեցությունը  թթվածնի  հետ:      Մագնեզիումի  օքսիդի  փոխազդեցությունը  ջրի  հետ:

 1. Mg->MgO->Mg(OH)2
  Սարքավորումներ`Սպիրտայրոցլուցկիհալքանոթի  աքցանբաժակ
  Ազդանյութեր`մագնեզիումպղինձջուրհայտանյութեր[
  Մագնեզիումի  ժապավենը  հալքանոթի  աքցանով  սեղմեք  և  այրեք  սպիրտայրոցի  բոցի  վրա:                     Փորձ 2.  Ստացվող  նյութը  լցրեք  ջրի  մեջԻնչպե՞ս  կարելի  է ապացուցել  հիմքի  առաջացումը:
  Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիաների  հատկանիշներըՈ՞ր  նյութերն  են  կոչվում  հայտանյութեր:                             Փորձ 3Այժմ  սպիրտայրոցի  բոցում  տաքացրեք  կարմրավուն  պղնձե  թիթեղը:
   Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք  քիմիական  ռեակցիաների  հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:
  Քայքայման  ռեակցիաներ`
  Փորձ 1 Մալաքիտի  ջերմային  քայքայումը:
  Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալանփորձանոթսպիրտայրոցլուցկիգազատար  խողովակ  ունեցող  խցանբաժակ
  Ազդանյութեր`Մաքաքիթի (CuOH)2CO3
  Փորձանոթը  հորիզոնական  դիրքով  ամրացրեք  լաբորատոր  կալանի  թաթինԳազատար  խողովակի  ծայրն  իջեցրեք  կրաջուր  պարունակող  բաժակի  մեջ  ու  մալաքիթը  տաքացրեքԿանաչ  փոշին  վերածվում  է  սև  փոշուիսկ  փորձանոթի  պատերին  ջրի  կաթիլներ  են  հայտնվումԳազատար  խողովակից   դուրս  եկող  գազը  պղտորում  է  կրաջուրը , ինչը  հաստատում  է , որ   քայքայումից  անջատվում է ածխաթթու գազ:                                          Առաջադրանքներ  Ի՞նչ  նկատեցիքԳրեք բոլոր քիմիական  ռեակցիաների   հավասարումները  և  նշեք  քիմիական  ռեակցիայի  հատկանիշները:                                      Տնային   `սովորել`էջ 12-14,վասրժ. էջ 14               

0 comments:

Отправить комментарий