понедельник, 22 августа 2016 г.

Դաս 2.

Կրկնողություն՝ Քննարկվող հարցեր՝
 1. Ինչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութեր
 2. Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ)
 3. Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ (կառուցվածքը,բաղադրությունը)
 4. Պարբերական համակարգ՝
Գործնական աշխատանք՝Սեղանի վրա դրված նյութերը տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը՝

 Պարզ նյութեր
 Բարդ նյութեր
՝
 1. Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ ՝ 
     
  1. Ինչ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝՝ w,զանգվածային հարաբերությունները:  
        1. Տնային աշխատանք՝Զեր ցամկությամբ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրել դրանց բանաձևերը և կատարել հետևյալ հաշվարկները                                                 
  1. ա)Գրել նյութի բանաձևը  և անվանեք
   բ)  Ո՞ր դասին  է  պատկանում……..
   գ) Հածվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը`Mr
   դ) Որոշել տարրերի զանգվածային բաինները 


   ե) Որոշել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները:
    զ) Նշեք կապերի տեսակները այդ մոլեկուլում

0 comments:

Отправить комментарий