понедельник, 22 августа 2016 г.

Դաս 2..

Կրկնողություն՝Գործնական  աշխատանք ՝ Աշխատանք պարբերական համակարգի հետ`պարբերության համարի,խմբի և ենթախմբի որոշումը::
<<Ատոմի  կառուցվածք  և  պարբերական  համակարգ>>
 • Տարերի առաջին դասակարգումը
 • Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը
 • Ինչ է պարբերությունը և նրա նշանակությունը
 • Ինչ է խումբը և ենթախումբը
Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆոր տարրերը.

 1.   քիմիական  տարրի  նշանը…….
 2.  կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը Ar
 3.  մեկ ատոմի զանգվածը....
 4. ատոմի բաղադրությունը …. 
 5.  ո՞ր  պարբերության տարր  է ……….
 6.  ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………
 7. ատոմի կառուցվածքը….
 8. .ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ 
 9. ինչպիսի օքսիդացման աստիճան են ցուցաբերում միացություններում
 10. Տնային առաջադրանքներ  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը ……,
 11. Բնութագրել՝՝՝N 25,34,14,16 տարրերւ:
     Լրացուցիչ առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)                                
1. Հիմնականում ինչպե՞ս է որոշվում տարրի բարձրագույն օքսիդացման աստիճանը. 1) պարբերական համակարգում խմբի համարով 2) տարրի ատոմում էներգիական մակարդակների թվով 3) պարբերության համարով 4) կարգաթվով                                                                                                      
2. Քիմիական տարրը ջրածնային միացությունում ցուցաբերում է (- 2) օքսիդացման աստիճան: Տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 8 2 2) 2 8 6 3) 2 8 5           4) 2 8 8 1                                                                                                      3. Քիմիական տարրը քլորի հետ առաջացնում է RCl իոնական միացությունը: Այդ տարրի ,ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 8 5 2) 2 8 1 3) 2 8 4 4) 2 5                                                                                                                              
 4. Քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը բարձրագույն օքսիդում (+3) է: Այդ տարրի ատոմին համապատասխանում է ըստ մակարդակների էլեկտրոնների հետևյալ բաշխումը. 1) 2 1 2) 2 4 8 3) 2 8 3 4) 2 8 8 1                   
5. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի օքսիդացման աստիճանը կարող է ունենալ և՛ դրական, և՛ բացասական արժեք. 1) արգոն 2) ֆտոր 3) բրոմ 4) երկաթ                                                                                   6. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl, HCl 2) CO2 CaO 3) CH3Cl, NaH 4) SO2, NO2                                                                                                    7. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է 2) մեծանում է փոքրանում է 3) փոքրանում է մեծանում է 4) փոքրանում է փոքրանում է                                                                                                                             8.Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6 2) +4 3) +2 4) -2                               9.Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար. 1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային 2) իոնային, կովալենտ բևեռային, կովալենտ ոչ բևեռային 3) կովալենտ բևեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բևեռային 4) կովալենտ ոչ բևեռային, կովալենտ բևեռային, իոնային                                                       
10. Իր բաղադրությունում 18 էլեկտրոն և 16 պրոտոն պարունակող իոնի լիցքը հավասար է. 1) 2 + 2) 3 + 3) 3 – 4) 2     

0 comments:

Отправить комментарий