понедельник, 27 июня 2016 г.

Հայտեր

2016-2017թթ քիմիայի.ընտրությամբ գործունեության ղեկավարելու հայտ

Այս ուս.տարում ցանկանում եմ շարունակել ղեկավարել քիմիայի ընտրության խումբը ներկայացված ծրագրով , որը  գտնվում է լրամշակման փուլում:
Ներկայացնեմ մի քանի աշխատանքներ,կատարված խմբի սովորողների կողմից`
  • http://mijin.mskh.am/12369
  •  միջառարկայական նախագծի շրջանակներում ճամփորդություն,Աղի լիճ.. Գաջի գործարանի,,լողավազաններ.. քիմիայի ընտրությամբ գորունեության խմբով:
    http://mijin.mskh.am/12495
    http://mijin.mskh.am/12492
  • Ճամփորդություն Գառնի-Դեղարդ ,,Սեյսմիկ կայան  (քիմիայի խմբի հետ) նախագծի շրջանակներում՝ Քիմիական նյութերի առաջացումը երկրաշարժի ժամանակ՝    http://mijin.mskh.am/14577 

Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ:

Գործնական  աշխատանք`  Ծանոթացում քիմիական նյութերի և սարքերի հետ: 
 Գրեք  բոլոր  սարքավորումների  անունները և նրանց կիրառումը:                              
Ամրակալ`
Картинки по запросу Քիմիական ամանեղենՔիմիական ամանեղեն`
Картинки по запросу Քիմիական ամանեղենՍպիրտայրոցի կառուցվածքը, նախապատրաստումը գործածության, վառելն ու հանգցնելը, բոցի  կառուցվածքը  և  նյութերի  տաքացումը  սպիրտայրոցի  վրա¦: 

Картинки по запросу Քիմիական սպիրտայրոց

Սպիրտայրոցի կառուցվածքը`
1.-Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)
2. սկավառակով խողովակ
3. բամբակե պատրույգ
4. թասակ
Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ
ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: Չի կարելի այն վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի պատճառ դառնալ: Սպիրտայրոցի բոցը չի կարելի հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է. պարզապես պետք է ծածկել թասակով:
Սպիրտայրոցի բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը 360C է:
 Մի քանի անգամ վառե՛ք և հանգցրե՛ք սպիրտայրոցը՝ պահպանելով կանոնները:
Հիշե՛ք
Չի կարելի սպիրտայրոցը վառել մեկ այլ սպիրտայրոցով. դա կարող է հրդեհի
պատճառ դառնալ:
 Չի կարելի սպիրտայրոցի բոցը հանգցնել փչելով. դա վտանգավոր է.
պարզապես պետք է ծածկել թասակով
Բոցի կառուցվածքը
Картинки по запросу քիմիական նյութերից հոտ քաշելը
Բոցի ներքին մասը (1) մյուսների համեմատ մութ է և առավել սառըԱյդ մասում
ածխաջրածիններ ենԲոցի պայծառ և լուսավոր միջին մասը (2) կազմված է վառելանյութի շիկացած մասնիկներիցՆերքին մասի համեմատ ջերմաստիճանն այդ գոտում ավելի բարձր էսակայն առավել բարձր ջերմաստիճան ունի բոցի վերևի մասը (3): Այդ մասում հիմնականում ածխածնի (IV) օքսիդ է:
Համոզվելու համարոր բոցի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գոտիների ջերմաստիճանները տարբեր
ենկատարենք հետևյալ փորձըլուցկու հատիկը բոցի մեջ տեղավորենք այնպեսոր հատի բոլոր երեք գոտիներըԿտեսնենքոր լուցկին արագ կածխանա այն մասերումորոնք ընկել են 2-րդ և 3-րդ գոտիներում : Նշանակում է՝ բոցի ջերմաստիճանն այդ մասերում ավելի բարձր է:
Տնային աշխատանք`սովորել`էջ 12-17

Մարմին և նյութ

Դաս 3. Մարմին և նյութ, կենդանի և անկենդան մարմիններ,օրգանական և անօրգանական նյութեր:
Քննարկվող հարցեր՝

  • Նյութ,մարմին հասկացողություն
  Այժմ հայտնի է ավելի քան 25 միլիոն նյութ: Այդ թիվն ավելանում է տարեկան մեկ
միլիոնով:
 Աշխատանք խմբերով
Դասարանը բաժանվում է 5 խմբի: Յուրաքանչյուր խումբ լրացնում է  աղյուսակները

Մարմիններ
Նյութեր

Օրգանական նյութեր
Անօրգանական նյութեր
Կենդանի
Անկենդան մարմիններ
Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ
 1. Թվարկե՛ք նյութեր և մարմիններ (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը,
և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:
2. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:
3. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:
4. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:
5. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:
6. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.
ա)........ լար բ) .......... պատառաքաղ գ) ............ գնդակ
դ) ........ բաժակ ե) .......... քանոն զ) ........... սեղան
7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`
արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում

¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù 1. §Ծանոթացում քիմիայի  ɳբáñ³ïáñdzÛáõÙ ³ß˳ï»Éáõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ, լ³բáñ³ïáñ  ամանեղենին, å³ñ½³·áõÛÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñիÝ áõ ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙանÁ¦:           
Աշխատելու  ընդհանուր  կանոնները.
1.         Ուշադիր  լսեք  ուսուցչին  և  կատարեք  նրա  ցուցումները
2.         Քիմիայի  կաբինետում  պիտի  աշխատել  արտահագուստով, ձեռնոցներով  և  ակնոցներով: Արգելվում  է  սնունդ  ընդունել
3.         Աշխատանքային  սեղանը  պիտի  մաքուր  պահել, չպիտի  լինեն  ավելորդ  առարկաներ, որոնք  տվյալ  աշխատանքին  չեն  վերաբերվում
4.         Աշխատանքը  ավարտելուց  հետո  մաքրեք  և  կարգի  բերեք  աշխատանքային  սեղանը
5.         Խստիվ  արգելվում  է  կատարել  փորձեր, որը  չի  վերաբերվում  տվյալ  աշխատանքին, ձեռքերով  վերցնել  նյութերը, փորձել  նյութերի  համը:
Քիմիական  նյութերի  հետ  վարվելու  կանոնները.Փորձեր  կատարելու  համար  դուք  օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը  փակ  անոթներում:
1.         Փորձեր  կատարելու  համար  վերցրեք  նյութերի  փոքր  բաժիններ: Պինդ  նյութերից  սովորաբար  պահանջվում  է  թեյի  գդալի  ¼  չափ, իսկ  հեղուկներից` 1-2 մլ:
2.          Նյութերից  վերցնելու  ժամանակ  ամանների  խցանները  սեղանի  վրա  դրեք  շրջված, այսինքն  այն  մասով, որը  չի  մտնում  ամանի  մեջ:
3.         Մի թողեք  նյութերով  ամանների  բերանը  բաց, նյութից  նմուշ  վերցնելուց  հետո  ամանի  բերանը  փակեք  և  դրեք  տեղը
4.         Չօգտագործված  նյութերը  չի  կարելի  հետ  լցնել  մաքուր  նյութի  վրա, այլ  լցրեք  այդ  նպատակների  համար  հատուկ  նախատեսված  անոթի  մեջ:
5.         Օգտվեք  միայն  այն  նյութերից, որոնց  վրա  գրված  են  անունները  և  որոնք  դրված  են  ձեր  սեղանի  վրա:
6.         Պինդ  նյութերը  ամանից  վերցրեք  միայն  չոր  գդալիկով  կամ  փորձանոթով: Մինչև  նյութերը  փորձանոթի  մեջ  յցնելը`  ստուգեք  կոտրված  չէ  արդյո՞ք  փորձանոթի  հատակը  կամ  ճաքած  չէ՞ արդյոք:
7.         Փորձեր  կատարելիս  միշտ  օգտագործեք  մաքուր  լաբորատոր  ամանեղեն:
Նախազգուշացումներ. 1.Աշխատելիս  նյութերը  չթափեք  ձեռքերին  և  հագուստին, հատկապես  հիմքերը  և  թթուները:
2.Փորձանոթում  լուծույթը  տաքացնելիս  կամ  եռացնելիս  անհրաժեշտ  է  օգտվել  բռնիչից: Փորձանոթի  բերանը  չի  կարելի  պահել  ոչ  իր  և  ոչ  էլ  լաբորատորիայում  ներկաների  կողմը:
3.Մի  թեքվեք  դեմքով  դեպի  փորձանոթի  բերանը, որտեղ  եռում  է  լուծույթը, այն  կարող  է  ցայտել  ձեր  դեմքին:
4.Նյութերի  հոտը  որոշելու  նպատակով  չի կարելի անոթը  մոտեցնել  դեմքին, այլ  ձեռքի  ափով  շարժում  կատարեք  անոթի  բերանից  դեպի  քիթը:
5.Թթուները  ջրով  նոսրացնելիս (հատկապես  խիտ  ծծմբական  թթուն) հիշեք  հետևյալ  կանոնը, պետք  է  թթուն  բարակ  շիթով  դանդաղ  լցնել  սառը  ջրի  մեջ  խառնելով:
     Առաջին  օգնություն. 1. Առաջին  օգնությունը  ցույց  տալ  միայն  ուսուցչի  կամ  լաբորանտի  մասնակցությամբ:
2.   Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  թթու  թափելիսայդ  տեղը  լվացեք  ջրի  շիթով  2–3 րոպե  այնուհետև  մշակեք 2–3 %-անոց    
      նատրիումի  հիդրոկարբոնատի (խմելու  սոդայիկամ  ամոնիակի  լուծույթով:
3.    Մաշկի  կամ  հագուստի  վրա  ալկալու  թափվելիս  անմիջապես  այդ  տեղը  լվացեք  մեծ  քանակով  ջրովհետո  բորաթթվի   

       կամ  քացախաթթվի  1–2%-անոց  լուծույթով, վերջում  թրջոց  դրեք   կալիումի  պերմանգանատի  1–2%-անոց  լուծույթով: