понедельник, 15 июня 2015 г.

Գլխավոր էջ

Աշնանանային հավաք 2015թ. բաց դաս՝


Միջառարկայական նախագիծ՝քիմիա,ֆիզիկա,կենսաբանություն
  • Անվանումը՝,, Մաքուր նյութեր..
  • Նպատակը Այս նախագծի նպատակն է,որ սովորողները իրենց հանդիպող ցանկացած նյութի <<մաքրությունը>> կարողանան որոշեն,անեն եզրահանգումները,որոնք  պարզ կդառնան իրենց իսկ պատրաստած նյութերից :
    Քանի որ բնագիտության կենտրոնը արդեն իրականացրել է երկու միջառարկայական նախագծեր`http://notebook.mskh.am/art.php?id=346  — դպիր 48 <<Այրում>>
    http://notebook.mskh.am/art.php?id=620 — դպիր   50 <<Տեսողություն>>
    որոնք խրախուսվել են մրցանակներով,  գտնում ենք,որ դրա  շարունակական լինելը անհրաժեշտ է:Իչպես  նշել ենք մեր հոդվածներից մեկում. <<Արդի ժամանակաշրջանում ուսուցման գործընթացում առաջացել է պարադօքսալ իրավիճակ, համաձայն որի ֆիզիկայի, քիմիայի և մյուս հարակից գիտությունների միջև փոխադարձ խորը կապը դուրս է մղվել սովորողների հասկացությունից >>
  • Արդիականությունը և նշանակությունը.
 Բնության մեջ նյութերը գտնվում են խառնուրդների ձևով: Օդը,հողը,խմելու, ծովի ջուրը, գրանիտը , բնության և կենցաղի մեջ առկա գրեթե բոլոր նյութերը ՝ խառնուրդներ են: Քիմիայում նյութ ասելիս հասկանում ենք հենց տեսականորեն մաքուր նյութ:                                                                                                                     
Քիմիայի դաընթացի ժամանակ սովորողները սովորում են խառնուրներից կիրառելով տարբեր եղանակներ, ստանալ մաքուր նյութեր,դրանց մաքրությունը ստուգել խտության չափման միջոցով,որը  կիրականացվեն ֆիզիկայի դասերի ժամանակ:  Իրականում ինչքան էլ նյութերը  մաքրել ,100% մաքուր նյութ չի ստացվի և սովորողը պետք է հասկանա, որ գործնականապես մաքուր նյութեր հնարավոր չէ ստանալ,սակայն  դրանք մեծ կիրառում ունեն քիմիայում, բժշկության մեջ::Ցույց տալ մաքուր նյութերի ՝ գերմաքուր նյութերի կիրառման ոլորտները:
  • Բովանդակությունը.
§Նյութը ¦ քիմիայի գլխավոր հասկացությունն է: Նյութերը մեզ շրջապատում են ամենուր. Օդում,ջրում,հողում,բույսերում,վերջապես մեր օրգանիզմում:Այդ նյութերի մի մասը տրվում է մեզ բնության կողմից՝պատրաստի վիճակում (թթվածին, ջուր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ոսկի, ածուխ, նավթ), մյուս մասը մարդը ստացել է բնական միացությունների ձևափոխումից (ասֆալտ,ցեմենտ,արհեստական  մանրաթել և այլն), բայց ամենամեծ թվով նյութեր մարդը սինթեզել է ինքնուրույն: Դրանք են ՝դեղանյութերը, պլաստմասաները և այլն: Նյութերի դասակարգումը՝մաքուր և խառնուրների,պարզ և բարդի:Խառնուրների բաժանման եղանակները թորում,ֆիլտրում, հեղուկ նյութերի համար՝ բաժանիչ ձագարով ,մագնիսով,շոգեացում և այլն՝,որոնք  հիմնված են նյութերի հատկությունների ուսումնասիրության վրա:  
Ընթացքը.
Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են թեմաները , ինքնուրույն աշխատում են թեմաների վրա:
Գործնական  աշխատանքներ `Խառնուրդներից  մաքուր  նյութերի  ստացւոմը: Երևանի քարհանքից  բերված  կերակրի  աղի  մաքրումը: Երկաթի և  ծծմբի  խառնուրդի բաժանումը  ջրով  և մագնիսով, ձեթի  և  ջրի  խառնուրդի  բաժանումը  բաժանիչ  ձագարով, սպիրտի ջրային  լուծույթի  բաժանումը  թորումով, կաթի  բաղադրիչ մասերի  անջատումը  ցենտրիֆուգումով:
http://mijin.mskh.am/12369
Մաքրած նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում՝
Գործնական աշխատանք՝Նյութերի  ֆիզիկական հատկությունների  ուսումնասիրություն:
Մաքրած  նյութերի մաքրությունը որոշել ֆիզիկայի դասերի ժամանակ խտությունները չափելով:
https://gayanemkhitaryan.wordpress.com/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80/
Կենսաբանության ժամին սովորողները ուսումնասիրում են խառնուրդների ֆֆիզիոլոգիական ազդեցությոինը կենդանի օրգանիզմների վրա:
Ժամանակացույցը.մեկ ամիս
Արդյունքների ամփոփումը, գնահատումը

Հունիսի 15-19 ստուգատեսի ծրագիր 15 հունիսի
9.00-9.15-ստուգատեսային ընդհանուր պարապմունք
9.30-12.30 -9-րդ դասարանի օտար լեզվի քննության կազմակերպիչ
16 հունիսի
9:00-9:15       օրվա մուտք, պատասխանատու՝ Կարեն Խաչատրյան
9:15 -9:30      կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը
9:30-ից           արտ միջավայրի, կանաչապատման նախագծեր դպրոցներում
                       թարգմանական ստուգատես. ճամբարային օրվա, ստուգատեսների լուսաբանում-ֆլեշմոբ օտար լեզուներով
10:30-11:30   կինո-ֆոտո փառատոն. մրցութային նյութերի դիտում Սեբաստիա համերգասրահում
11:40- 12:50   թատերական ստուգատես. Մեդիադահլիճ, Կարդում ենք «Սասունցի Դավիթ», Սաթենիկ Սիմոնյանի դասարան, վրաց թատերախմբի ներկայացում 
17 հունիսի
9.00-9.15-ստուգատեսային ընդհանուր պարապմունք
9.30-12.30 -12-րդ դասարանի  օտար լեզվի քննության կազմակերպիչ
18 հունիսի.
9.00-9.15-ստուգատեսային ընդհանուր պարապմունք
9.30-13.00 –9-րդ դասարանի Հայոց պատմության քննության կազմակերպիչ
19 հունիսի
9:00-9:15      օրվա մուտք, պատասխանատու` Սյուզի Մարգարյան
9:15-9:30      կրթահամալիրի տնօրենի խոսքը
9:40 10:20    թարգմանական ստուգատեսի արդյունքների, «Թարգմանիր» ամսագրի մրցույթի արդյունքների ամփոփում Ավագ-դպրոց վարժարանի ակումբում
10:30-11:15  գրքի քննարկում «Տիգրան Հայրապետյան» ընթերցասրահում
12:00.           հանդիպում ռեժիսոր Գարեգին Գրիգորյանի հետ Մեդիադահլիճում
13:30-15:00  ամփոփիչ համերգ  համերգասրահում (ջազ, դասական) 
15:00-15:45  Մեդիաուրբաթ-համերգ Մարմարյա սրահում

0 comments:

Отправить комментарий