четверг, 23 января 2020 г.

Մաթեմատիկան քիմիական փորձերի միջոցով

Նախագիծ՝Մաթեմատիկան քիմիական փորձերի միջոցով
Միջառարկային նախագիծ՝քիմիա,մաթեմատիկա
Խնդրի արդիականությունը. 
Հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող առարկանների  ուսումնասիրման  ընթացքում  միջառարկայական  կապերի  կիրառման  անհրաժեշտությունը  գործնական  մանկավարժության  դժվար  խնդիրներից  մեկն  է: Քիմիան բնագիտական  առարկաների  շարքում  ունի  հանգուցային  նշանակություն,  քանի  որ  այն  կապող  օղակ  է հանդիսանում  ֆիզիկայի  և  կենսաբանության  միջև:  Այդ  կապակցությամբ,  ներկայումս  բնագիտության  ուսուցման  բնագավառում  շատ  են  կարևորվում  միջառարկայական կապերը, որում  ավելի  նշանակալից  է  դառնում  քիմիայի  դերը այն   անվանելով`«կյանքի  գիտություն» Առանց  մաթեմատիկական  մեթոդների  լավ  իմացություն  անհնար  է  քիմիայի  դասավանդման  գործում  հասնել  լուրջ  հաջողությունների:աթեմատիկական  օրենքների  կիրառման  չափանիշը  պետք  է  լինի  փորձը:Օրինակ