Ուսումնական փաթեթ՝8

                                                           
8-դասարան
Ամառային առաջադրանքներ                                                                                                                  Առաջին ուսումնական շրջանՍեպտեմբեր-դեկտեմբեր
Նախագիծ`Ուսումնասիրում ենք տարրերը .սեպտ 2-26
Դաս.1.Կրկնողություն՝հիմնական հասկացողություններ սեպտ.9-13
Դաս 2 .Կրկնողություն`Ատոմի կառուցվածք,պարբերական համակարգ`-
Դաս 3.Քիմիական կապի տեսակները: սեպտ.16-20
Դաս 4:Գործնական աշխատանք`տարբեր նյութերի մոդելների հավաքում սեպտ.23-27
Դաս 5.Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի սեպտ.30- հոկտ.4
 Դաս 12 Նյութի քանակ` մոլ,մոլային զանգված: դեկտ.9-13                                     Դաս13. Գործնական աշխատանք:Խնդիրների լուծւմդեկտ.16-20
Դաս14.  Գիտելիքի ստուգում  դեկտ.23-27                                                         
Դաս15.Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների  
Երկրորդ ուսումնական շրջան                                                                                       Նախագիծ՝Մթնոլորտի քիմիա՝փետրվար        
Երրորդ ուսումնական շրջան
Դաս 1.  Թթվածին 
Դաս 2. Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում,
Դաս 3. Գործնական աշխատանք`Թթվածնի քիմիական հատկությունները:Օդի բաղադրությունը:
Դաս 4.Օքսիդներ 
Դաս 5 Օսիդավերականգնման ռեակցիաներ
Դաս 6. Գիտելիքի ստուգում
Դաս 7-8. Ջրածինը համար մեր տարրը տիեզերքում
Դաս 9. Ջրածնի ֆիզիկական և քիմօական հաըկությունները,կւրառումը
Նախագիծ Մոլորակների քիմիական բաղադչությունը
 Նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում:
Դաս10.  Լաբորատոր  փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից,  ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով
 Դաս11,Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով:
Դաս 11. Գործնական աշխատանք`Թթուների և հիմքերի փոխազդեցությունը հայտանյութերի հետ`
Դաս 12 Գիտելիքի ստուգում
Դաս 13.Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ 
Դաս 14. Գործնական աշխատանք`Ջրի քիմիական հատկությունները    
 Դաս 15 Ջուրը որպես                                                                        լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ 
 Դաս 16Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումը, լուծույթիպատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնով, մոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը

0 comments:

Отправить комментарий