Ուսումնական փաթեթ՝8

                                                           
8-դասարան
Ամառային առաջադրանքներ                                                                                                                  Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Նախագիծ`Ուսումնասիրում ենք տարրերը .սեպտ 2-26
Դաս.1.Կրկնողություն՝հիմնական հասկացողություններ սեպտ.9-13
Դաս 2 .Կրկնողություն`Ատոմի կառուցվածք,պարբերական համակարգ`-
Դաս 3.Քիմիական կապի տեսակները: սեպտ.16-20
Դաս 4:Գործնական աշխատանք`տարբեր նյութերի մոդելների հավաքում սեպտ.23-27
Դաս 5.Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի սեպտ.30- հոկտ.4
 Դաս 12 Նյութի քանակ` մոլ,մոլային զանգված:  դեկտ.4-8                                           Դաս13. Գործնական աշխատանք:Խնդիրների լուծւմ
Դաս14.  Գիտելիքի ստուգում                                                           
Դաս15.Դեկտեմբերի 19-23-ը  Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների  
Երկրորդ կիսամյակ                                                                                                 
Հունվար-մայիս
Նախագիծ՝Մթնոլորտի քիմիա՝հունվար-փետրվար
Դաս 1. հունվարի-21-հունվարի 24  Թթվածին 
Դաս 2. հունվարի-29-փետրվարի 2 Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում,
Դաս 3. Գործնական աշխատանք`Թթվածնի քիմիական հատկությունները:Օդի բաղադրությունը:Փետրվարի 4 -9-ը,
Դաս 4.Օքսիդներ Փետրվարի 11-15-ը 
Դաս 5 Օսիդավերականգնման ռեակցիաներ .փետրվարի18-22
Դաս 6. Գիտելիքի ստուգում Փետրվարի 25-մարտի 1 
Դաս 7-8. Ջրածինը համար մեր տարրը տիեզերքում Մարտի 4-8
Դաս 9. Ջրածնի ֆիզիկական և քիմօական հաըկությունները,կւրառումը Մարտի 11-15
Նախագիծ Մոլորակների քիմիական բաղադչությունը:Մարտի 19-22ը

 Նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում:Ապրիլի 1-5-ը
Դաս10.  Լաբորատոր  փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից,  ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով Ապրիլի 3-7-ը
 Դաս11,Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով::Ապրիլի 8-12 -ը
Դաս 11. Գործնական աշխատանք`Թթուների և հիմքերի փոխազդեցությունը հայտանյութերի հետ`Ապրիլի 15-19-ը,Ապրիլի 23-26-ը
Դաս 12 Գիտելիքի ստուգում
Դաս 13.Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ Ապրիլի 29-մայիսի 3-ը      
Դաս 14. Գործնական աշխատանք`Ջրի քիմիական հատկությունները Ապրիլի 29-մայիսի 3-ը                  
 Դաս 15 Ջուրը որպես                                                                        լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ Մայիսի 6-10-ը
 Դաս 16Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումը, լուծույթիպատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնով, մոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը:Մայիսի 13-17-ը

0 comments:

Отправить комментарий