Ուսումնական փաթեթ՝8

                                                           
8-դասարան
                                                                                                                
Ամառային նախագծեր 2020Առաջին ուսումնական շրջան

Սեպտեմբեր-դեկտեմ
Ընտանեկան  նախագիծ՝Մեկ տարրի պատմությունը``սեպտեմբեր
Նախագիծ`Ուսումնասիրում ենք տարրերը 
Դաս.1.Կրկնողություն՝հիմնական հասկացողություններ 
Դաս 2 .Ինքնաստուգում
Դաս 3.Քիմիական կապի տեսակները: 
Դաս 4:Գործնական աշխատանք`տարբեր նյութերի մոդելների հավաքում
Դաս 5.Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի 

 Դաս 12 Նյութի քանակ` մոլ,մոլային զանգված: դեկտ.9-13                                     Դաս13. Գործնական աշխատանք:Խնդիրների լուծւմդեկտ.16-20
Դաս14.  Գիտելիքի ստուգում  դեկտ.23-27                                                         
Դաս15.Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների  
Երկրորդ ուսումնական շրջան                                                                                       Նախագիծ՝Մթնոլորտի քիմիա        
Երրորդ ուսումնական շրջան
Դաս 1.  Թթվածին  փետրվար-մարտ 15
Դաս 2. Գործնական աշխատանք`Թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում,
Դաս 3. Գործնական աշխատանք`Թթվածնի քիմիական հատկությունները:Օդի բաղադրությունը:
Դաս 4.Օքսիդներ 
Դաս 5 Օսիդավերականգնման ռեակցիաներ
Դաս 6. Գիտելիքի ստուգում
մարտ 15-ապրիլ
Դաս 9. Ջրածնի ֆիզիկական և քիմօական հաըկությունները,կւրառումը
Նախագիծ Մոլորակների քիմիական բաղադրությունը
 Նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում:
Դաս10.  Լաբորատոր  փորձեր ` Ջրածնի ստացման եղանակները լաբորատորիայում .ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից,ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից,  ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով
 Դաս11,Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով:ապրիլի 12
Դաս 11. Գործնական աշխատանք`Թթուների և հիմքերի փոխազդեցությունը հայտանյութերի հետ`
Դաս 12 Գիտելիքի ստուգում
Մայիս
Դաս 13.Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ 
Դաս 14. Գործնական աշխատանք`Ջրի քիմիական հատկությունները    
 Դաս 15 Ջուրը որպես                                                                        լուծիչ,լուծույթներ,ֆիզիոլոգիական լուծույթը բժշկության մեջ 

 Դաս 16Լաբորատոր փորձեր `Տրված զանգվածով լուծված նյութի զանգվածային բաժնի հաշվարկումը, լուծույթիպատրաստումը տվյալ զանգվածային բաժնով, մոլային կոնցենտրացիայի հաշվարկումը
Երրորդ ուսումնական շրջան
Առցանց հեռավար ուսուցում
Մարտ՝
 Նախագիծ՝Մթնոլորտի քիմիա 

Ապրիլի նախագծեր՝
 Ընտանեկան նախագիծ՝Զատիկի ծեսը և քիմիան
՝Ընտանեկան նախագիծ՝Քիմիական փորձերը մեր շրջապատում`տես
Նախագիծ՝Ջրածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում
Նախագիծ Մոլորակների քիմիական բաղադրությունը
Ընտանեկան նախագիծ՝Թթուները մեր կյանքում:
Նախագիծ՝Մուտք Ավագ դպրոց

Մայիսի նախագծեր
Ընտանեկան նախագիծ՝Ջուրը համար մեկ նյութը երկրագնդի վրա
՝Ընտանեկան նախագիծ՝Քիմիական փորձերը մեր շրջապատում
Նախագիծ՝Մուտք Ավագ դպրոց

0 comments:

Отправить комментарий