Ուսումնական փաթեթ՝7
Առաջին ուսումնական շրջան                                                          
Image result for քիմիա դասագիրք7
Նախագիծ`Քիմիան կյանք է սեպտ.
Դաս 1.Քիմիան որպես բնագիտական առարկա  սեպտ  1-10                                          Դաս 2.-  Անվտանգության կանոնները քիմիայի լաբորատորիայում 
Դաս 8. Գործնական  աշխատանք   Ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթներ նոյեմբեր`16-30
Նախագիծ`Երևույթները մեր շրջապատում`նոյեմբեր
Դաս 9. Գիտելիքի ստուգում`1-. նոյ.9-13
Դաս 10..Մաքուր նյոքւթեր,խառնուրդներ  նոյ.23-27
Դաս 13 Գործնական աշխատանք`երկաթի և ծծումբի  խառնուրդի բաժանումը ջրով և մագնիսով:դեկտ14-18
Դաս 14. Գիտելիքի ստուգում`2   `դեկտ 21-25                                     
                                                    
Երկրորդ  ուսումնական շրջան


Դաս 15.Քիմիական տարրերի նշանները`հունվար,փետրվար 1-12                        
Նախագիծ՝ Քիմիական տարրերի անվանումների առաջացումը՝Գարնանային                                                            

Երրորդ ուսումնական շրջան

փետրվար ամսվա նախագծեր

Նախագիծ`Ատոմներ և մոլեկուլների ստեղծման պատմությունը հունվար

Նախագիծ՝ Քիմիական տարրերի անվանումների առաջացումը՝

Դաս 18.Գործնական աշխատաք`Օդի բաղադրության որոշումը: փետր.22-26
 մարտի15-19 
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Ապրիլի 20-մայիս ամսվա նախագծեր`

Նախագիծ՝Պարբերական համակարգի ստեղծում`

Դաս 24.Քիմիական տարրերի դասակարգման առաջին փորձերը:ապրիլի  19-23  

Դաս 25.Պարբերական համակարգ,մետաղներ և ոչմետաղներ`ապրիլ 26-30
 Դաս 26-27 Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթիկ Սովորել`էջ-105-112,վարժ`112-113,մայիսի 3-7-ը
.Նախագիծ `Թարգմանություններ`Հետաքրքիր փաստեր քիմիայից
Դաս 28,29.Տարրի բնութագրումը  ըստ պարբերական համակարգի`
Նախագիծ`Ուսումնասիրում ենք տարրերը
Դաս 30. Քիմիական կապեր
Դաս 31.` Գործնական աշխատանք`տարբեր նյութերի մոդելների հավաքում
Դաս 32.Գիտելիքի ստուգում 
Դաս 33.Գիտելիքի ստուգում.
Դաս 34 Քիմիական միացությունների բանաձևերի կազմում ըստ ատոմների օքսիդացման աստիճանի 
Դաս35.Գիտելիքի ստուգում
Նասխագիծ`Քիմիական տերմինների բացատրական բառարան 
Երրորդ ուսումնական շրջան
Առցանց հեռավար ուսուցում
Նախագիծ`Ատոմներ և մոլեկուլների ստեղծման պատմությունը 
Գարնանային նախագիծ

Ապրիլ ամսվա նախագծեր`
Քննարկվող հարցեր՝
  1. Հարաբերական ատոնային զանգված
  2. Հարաբերական մոլեկուլային զանգված,զանգվածային հարաբերություն,զանգվածային բաժին
  3. Զամ
  4. Քիմիական բանաձև,ինդեքս
  5. Պարզ,բարդ նյութեր
  6. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ
Ընտանեկան նախագիծ՝ Զատիկի ծեսը և քիմիան

Մայիս ամսվա նախագծեր
՝
Նախագիծ՝Պարբերական համակարգի ստեղծումը՝

Դաս 28,29.Տարրի բնութագրումը  ըստ պարբերական համակարգի
 
Ընտանեկան  նախագիծ՝Մեկ տարրի պատմությունը

Ընտանեկան նախագիծ՝Նյութերը մեր շրջապատում և կենցաղում


0 comments:

Отправить комментарий