Ներառական կրթության ուսումնական փաթեթ`2021-2022թթ

              
                                              
 7-րդ դասարան 

:  1  ուսոմնական շրջան
Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
7-րդ դասարան
 1. Սովորել լաբորատոր սարքերը և գրել անվտանգության կանոնները սարքերի և նյութերի հետ աշխատելիս:
 2. Աղյուսակում լրացնել ձեզ շրջապատող նյութերը և մարմինները՝                                 

                Մարմիններ
                Նյութեր
    3.  Աղյուսակում լրացնել ձեր տանը և դասարանում կատարվող ֆիզիկական և քիմիական       երևույթներ՝

 Ֆիզիկական երևույթներ
 Քիմիական երևույթներ
 1. Պատրաստել փոքր նյութեր հետևյալ հարցերի վերաբերյալ
           Նոյեմբեր-դեկտեմբեր
 1.  Օրգանական,անօրգանական նյութեր:
 2. Մաքուր նյութերը և խառնուրդները մեր շրջապատում:
 3. Խառնուրդների բաժանման եղանակները՝թորում,ֆիլտրում,բաժանիչ ձագարով,շոգեացում,մագնիսի միջոցով:Բերել խառնուրդների օրինակներ,որոնք կարելի բաժանել վերը նշված եղանակներով:
 4. Ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը:                                                      8-րդ դասարան
 5. Ընտանեկան  նախագիծ՝Մեկ տարրի պատմությունը
 6. Նախագիծ`Երևույթները մեր շրջապատում հոկտ
              նոյեմբեր-դեկտեմբեր-
Պատրաստել փոքր պրեզենտացիաներ հետևյալ նյութերի վերաբերյալ՝
 1. Թթվածին,բնության մեջ, հատկությունները,նրա դերը կենդանի օրգանիզմների վրա
 2. Օդի բաղադրությունը,մթնոլորթ,օզոնային շերտ
 3. Ջրածին,բնության մեջ և տիեզերքում,հատկությունները,կիրառունը
 4. Բնական թթուներ: 
 5. Ազոտ,բնության մեջ,հատկությունները, կիրառումը
 6.   Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ,նրա դերը կենդանի օրգանիզմների վրա:              
 7. Ածխաթթու գազ,բնության մեջ,հատկությունները և կիրառումը:


0 comments:

Отправить комментарий